sâmbătă, 8 octombrie 2016 0 comentarii

Concurs de ocupare a 3 posturi de OFITER EDUCATOR- Penitenciarul Barcea Mare

OFIŢER (EDUCATOR)

Cerinţe specifice:

I. Studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă emise de instituţii acreditate de Ministerul Educaţiei;
II. Curs „Formare de formatori” / „Training of Trainers” – T.O.T. sau dovadă absolvire „Modul Psihopedagogic” – atestat de Ministerul Educaţiei Naţionale;
III. Cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională: certificat de competenţă lingvistică eliberat de instituţii recunoscute de Ministerul Educaţiei Naţionale - nivel minimum B1, conform Cadrului de referinţă european;
IV. Cunoştinţe de operare pe calculator: nivel I (vor fi verificate prin probă practică eliminatorie);
Bibliografie și tematică:
Legislaţie generală
1. Legea nr. 76 / 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă - CAP. 5 Măsuri pentru stimularea ocupării forţei de muncă, secţiunea a 2-a Creşterea şanselor de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, punctele: 1,2,3
2. Legea nr. 1 /2011 - Legea educaţiei naţionale, titlul I – integral, titlu II, cap. I - integral, cap.2 - cu excepţia: secţiunea 9 (art.34 - 41), secţiunea 10 (art.42 - 43), secţiunea 12 (art.45 - 47*7), secţiunea 14 (art.57), secţiunea15 (art.58), secţiunea 17(art.60) şi capitolul III - integral.
Legislaţie specifică
1. Legea 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia naţională a Penitenciarelor, cu modificările şi completările ulterioare - integral;
2. Ordinul ministrului justiţiei nr. 2794/C/2004 pentru aprobarea Codului deontologic al personalului din sistemul administraţiei penitenciare - integral;
3. Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal - integral;
4. Hotărârea nr. 157/2016 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare: Capitolul VII - Activităţile educative de asistenţă psihologică şi asistenţă socială instruire şcolară, învăţământ universitar şi formare profesională a deţinuţilor;
5. Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2199/C/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de organizare şi desfăşurare a activităţilor educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică şi asistenţă socială din penitenciare, (în actuala formă - Titlul I, Titlul II, Titlul III, Titlul V, Titlul VI).
Literatură de specialitate
1. Manual de consiliere – „Învaţă ce spui ca să ajuţi!” – Richard Nelson – Jones, Editura Trei, 2014, Partea I (pag.11- 63);
2. Pedagogie, Cucoş Constantin, Editura Polirom, 2002, Partea I, cap. 2 (pag.39 -58);
3. Ghid de bune practici al educatorului care lucrează în sistemul penitenciar, Colectiv Administraţia Naţională a Penitenciarelor: Petrescu & colab (2010), Capitolul II „Proiectarea activităţii şi organizarea grupului”, pag. 17 – 31, Capitolul III, pag. 32 – 54, Capitolul V, Evaluarea activităţii, pag. 67 – 83.

Probele de concurs:

a) interviul psihoprofesional;
b) proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului (se va desfăşura conform Metodologiei aprobate prin Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 627 din 30 decembrie 2010 – Anexa 11, nivel I, are caracter eliminatoriu, se evaluează cu "admis"/"respins" iar rezultatele nu pot fi contestate);
c) proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor teoretice.

miercuri, 14 septembrie 2016 0 comentarii

Proteste In Penitenciare

  COMUNICAT
ACTIUNI DE PROTEST IN PENITENCIARE


Refuzam munca (suplimentara) ca reactie la refuzul Ministerului Justitiei de a aplica legea.

Declansam actiuni de protest pe termen nedeterminat in tot sistemul penitenciar

Sub pretextul corectarii unor inechitati salariale Guvernul tehnocrat legalizeaza discriminarea impartind sistemul national de aparare in smecheri si fraieri. Prin OUG 20/2016 se stabileste ca toti salariatii din familia ocupationala aparare si ordine publica, inclusiv cei din penitenciare, trebuie sa aiba incluse in salariu sume compensatorii reprezentand salariul de merit in plata in anul 2009.

  
marți, 30 august 2016 0 comentarii

FSANP-O pace ce ne-am dorit-o. Un conflict ce si-l doresc

Dumnezeu ne este martor ca ne-am dorit o pace in conflictul cauzat de neacordarea salariului de merit personalului din sistemul penitenciar.

Si ca sa dovedim ca suntem de buna credinta( a cata oara?), timp de aproape 2 luni aducem argumente ce sustin 100% doleantele noastre. Argumente recunoscute ca fiind fara cusur atat de ministrul muncii cat si de ministrul justitiei.

Azi, hotarat sa transam aceasta problema, am mers la Tg-Ocna pentru o discutie cu ministrul justitiei stiind ca isi anuntase prezenta la ceremonia depunerii juramantului de catre absolventii SNPAP Tg-Ocna( din aceasta cauza si aparitia tarzie a informarii). Am purtat discutia cu doamna ministru si aceasta mi-a transmis ca desi in opinia dumneaei avem in totalitate dreptate raportat la argumentele aduse, face parte dintr-o echipa si nu va lua decizii contrare a ce a hotarat aceasta echipa.

Drept urmare nu-si va asuma semnarea platii sumei compensatorii a salariului de merit, plata cu care nu este de acord echipa guvernamentala.

Pe cale de consecinta, daca asta este vointa guvernului, nu ne ramane decat sa facem ce am facut de fiecare data atunci cand ne-au fost contestate drepturile. Vom face tot ce ne permite legea si daca tot avem obligatii, administratia va trebui sa-si asume si ea obligatiile vizavi de salariati. Si sunt vulnerabilitati mari in aceasta zona. Drept urmare urmeaza un conflict ce nu l-am dorit, dar care suntem pregatiti sa-l ducem.

Calendarul actiunilor il vom promova in cel mai scurt timp, astfel incat sa punem in practica tot ce legea ne permite.Dumnezeu ne este martor ca ne-am dorit o pace in conflictul cauzat de neacordarea salariului de merit personalului din sistemul penitenciar.

Sursa: www.fsanp.ro
joi, 10 martie 2016 0 comentarii

OFERTA SEJUR PAȘTE -2016-CENTRUL DE PREGĂTIRE SOVATA

  
marți, 8 martie 2016 0 comentarii

La multi ani de 8 Martie .


De 8 martie, Biroul Executiv al Sindicatul Independent Vulturul-Barcea Mare, va ureaza, dragi femei , o primăvară frumoasă, cu soare, fericire și toată dragostea prinsa într-un frumos buchet
de flori ce vestesc venirea unei noi primăveri.

 
;