vineri, 26 martie 2010

Penitenciarul Pelendava-Adresa FSANP probleme de organizare si functionareCatre,

Ministerul Justitiei
Dlui. Catalin Marian Predoiu, ministrul justitiei

Administratia Nationala a Penitenciarelor
Dlui. Ioan Bala, director generalStimate domnule ministru
Stimate domnule director general
Avand in vedere ca Ministerul Justitiei (MJ) si Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP) nu reusesc sa identifice si sa implementeze o solutie viabila pentru rezolvarea problemelor de organizare si functionare a Penitenciarului Pelendava, cauzate de aplicarea OUG 34/2006 privind achizitiile publice, solicitam:

(i) organizarea urgenta a unui grup de lucru cu organizatiile sindicale reprezentative in scopul evaluarii situatiei existente si identificarii solutiilor pentru depasirea blocajului functional;

(ii) furnizarea informatiilor referitoare la situatia economico-financiara a Penitenciarului Pelendava si a fundamentarii masurilor dispuse de ANP pentru aplicarea OUG 34/2006 privind achizitiile publice, pana la data organizarii sedintei de consultare;

(iii) revizuirea urgenta a planului de productie si a planului de achizitii, astfel incat sa fie asigurata exploatarea capacitatii de productie la potentialul maxim;

(iv) elaborarea unui plan de masuri care sa permita alinierea preturilor la produsele agricole si zootehnice furnizate de Penitenciarul Pelendava la nivelul pietei precum si eliminarea pierderilor;

Referitor la masurile dispuse de ANP consideram, dupa analiza informatiilor disponibile la acest moment, ca acestea (a) nu raspund nevoilor functionale ale Penitenciarului Pelendava si (b) sunt excesive raportat la cadrul normativ specific care reglementeaza activitatea de productie si hranire in sistemul penitenciar.

Constatam ca, desi coerente si fundamentate, eforturile depuse de Directia Economico – Administrativa si de conducerea Penitenciarului Pelendava in solutionarea acestei probleme nu au dus la solutionarea problemei susmentionate, la acest moment buna functionare a penitenciarului si activitatile de productie fiind sub semnul incertitudinii.Propuneri

Sub rezerva completarii dupa primirea informatiilor solicitate, propunem:

(1) contestarea punctului de vedere emis de Autoritatiea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice (A.N.R.M.A.P.) pornind de la faptul ca OUG 34/ 2006 privind achizitiile publice nu este aplicabila in aceasta situatie;

(2) reglementarea la nivel de Ordin al ministrului justitiei a functiei Penitenciarului Pelendava de furnizor de produse vegetale si animale pentru sistemul penitenciar, beneficiar fiind ANP in calitate de ordonator de credite pentru Penitenciarul Pelendava. In aceasta situatie ANP finanteaza o activitate de productie si distribuie in sistem produsele in exercitarea atributiilor legale;

(3) modificarea legislatiei privind achizitiile publice (exista un proiect de act normativ, dar nu a fost comunicat organizatiilor sindicale) in sensul exceptarii explicite a acestei situatii de la aplicarea procedurilor de achizitii.

Asigurandu-va de întreaga noastra sustinere pentru eventuale lamuriri referitoare la situatia de fapt desemnam persoana de contact pe domnul Laviniu Bran, presedintele Sindicatului Pajura – Dolj (Penitenciarul Pelendava), pajura.craiova@fsanp.ro, 0769.232.692.Cu deosebita consideratie,
---
Sorin Dumitrascu
Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor

Str. Maria Ghiculeasa, nr. 47
Sect. 2, Bucuresti
Mobil (+4)0748 880 009
Fax (+4)0318 175 787
www.fsanp.ro

1 comentarii:

Anonim spunea...

Le multumim colegilor de la Barcea -Mare , pentru solidaritate .

 
;