vineri, 22 iunie 2012

(ANP)Masa Festiva - 29 iunie Sf. Petru şi Pavel


Doamnei/Domnului director
                al Penitenciarului, Spital Penitenciar, CR, PMT

       

Stimată doamnă/Stimate domnule director,

     În conformitate cu prevederile Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.318/C/2012  pentru aprobarea Normelor de acordare a drepturilor de hrană, în timp de pace, personalului din sistemul administraţiei penitenciare, în zilele considerate festive, personalul din sistemul administraţiei penitenciare  beneficiază  de  Norma de hrană nr. 12 ’’C’’ - Supliment pentru zile festive.

Având în vedere prevederile ordinului menţionat, veţi asigura în data de 29.06.2012  - cu ocazia Sf. Petru şi Pavel, organizarea unei mese festive la care să participe, ca invitaţi ai dumneavoastră, personalul unităţi care doreşte şi dacă consideraţi oportun, persoane din afara unităţii.
Suma care se poate aloca pentru o persoană participantă este de 17,23 lei, respectiv:
Suplimentul 12’’C’’                    6 lei/pers x 0,75 x 1,15 x 1,08 =   5,59 lei/pers.
Norma nr. 6( 50 %)     25 lei/pers x 50% x 0,75 x 1,15 x 1,08 = 11,64 lei/pers.

În vederea stabilirii necesarului de produse pentru organizarea acestei mese, se vor întocmi tabele nominale cu persoanele care doresc să participe la acest eveniment.
Fondurile necesare vor fi suportate din alin. bug. 20.03.01. ,,Hrană oameni’’
Pentru informaţii suplimentare desemnăm ca persoană de contact pe dl. Mihai ANDREI, telefon BC 19134, e-mail mihai.andrei@anp.ro

Cu stimă,


                                        Pentru comisar şef  Marian STANCOVICI,
   Director general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, semnează
                                                  Comisar Florin ŞERPE
                                                  Director general adjunct

0 comentarii:

 
;