miercuri, 6 februarie 2013 1 comentarii

Clarificari Privind Acordarea Repausului Saptamanal

Potrivit dispozițiilor Codului muncii, repausul săptămânal se acordă în cursul a două zile consecutive, de regulă sâmbăta și duminica.

Totuși, pentru a respecta atât dreptul salariatului la repaus săptămânal dar și dreptul angajatorului de a-și organiza activitatea, în măsura în care acordarea repausului nu se poate realiza în zilele de week-end, repausul poate fi acordat și în timpul altor zile ale săptămânii.

Daca se poate deroga de la obligativitatea acordării repausului în timpul zilelor de  week-end, în schimb, nu se poate deroga de la obligația acordării zilelor de repaus consecutiv, asigurându-se astfel cel puțin 48 de ore de repaus continuu în cadrul unei săptămâni de lucru.

Totuși, în situația în care repausul se acordă în alte zile decât cele de  sâmbătă și duminică, angajatul este îndreptățit să primească un spor la salariul de bază, spor a cărui valoare poate fi reglementată prin contractul individual sau colectiv de muncă aplicabil.


Pentru salariatul care lucrează în zilele de sâmbătă și duminică, aceste două zile reprezintă zile lucrătoare, zilele libere fiind considerate acele două zile în care salariatul nu prestează activitate în intervalul luni - vineri.

Numai în cazuri excepționale repausul săptămânal poate fi acordat cumulat, după o perioadă de activitate ce nu poate depăși mai mult de 14 zile și numai cu autorizarea inspectoratului teritorial de muncă și cu acordul sindicatului sau al reprezentanților salariaților.
În cazul efectuării activității în zilele de sâmbătă sau duminică în cadrul programului normal de lucru salariatul are dreptul de a i se acorda sporului de week-end în afara salariului corespunzător muncii prestate. Aceasta clarificare este importantă întucât în practică, sunt destul de întâlnire solicitările angajaților ca, pe lângă salariul de bază, sporul de week-end să li se acorde și sporul pentru munca suplimentară. Sporul pentru munca suplimentară se poate acorda numai în cazul prestării activității peste cele 40 de ore de program normal de lucru, indiferent de ziua în care se prestează munca peste durata normală.

Numai în situații excepționale, în general în cazul forței majore, repausul poate fi suspendat pentru personalul necesar care execută lucrări de prevenire a unor pagube iminente, de salvare a unor bunuri sau persoane, etc. caz în care salariații al căror repaus a fost suspendat beneficiază de dublul compensațiilor la care au dreptul pentru munca prestată în zilele de repaus.
                                                                                                  Av. Răzvan Vasiliu

Sursa: sindspbistrita.blogspot.ro/
sâmbătă, 2 februarie 2013 0 comentarii

Solicitare sprijin MJ contra desfintare popota unitati

Catre
Secretarul general al MJ  dna Alexandra SINC
 Stimata dna secretar general
              Va rugam sa ne acordati sprijinul pentru preintampinarea unei situatii care se anunta deosebit de tensionata pentru sistemul penitenciar. Este vorba despre decizia Curtii de conturi nr XII/18.01.2013 (atasata) conform careia se stabilesc masuri privind popotele din ANP si unitatile subordonate.
              Conform deciziei atasate, privind ANP-aparat central este prevazut termenul de 1 februarie 2013 pentru suspendarea activitatii* iar referitor la unitatile subordonate este prevazut termenul de 31 iulie 2013 pentru intrarea in legalitate privind prevederile OUG 26/1994 respectiv includerea in costul hranei a tuturor cheltuielilor cu servirea mesei.
              ANP a transmis decizia tuturor directorilor de unitati informand cu privire la faptul ca popota din aparatul central se desfiinteaza de la 01februarie. Ca urmare, directorii de unitati s-au grabit sa procedeze in mod similar si au inceput sa inchida popotele din unitati in loc sa sa puna in aplicare decizia CCR cu termen 31 iul 2013.
             Astazi data de 1 feb 2013, am participat incepand cu ora 12,00 la sediul ANP la o dezbatere intr-un grup de lucru pe aceasta tema, iar reprezentantul auditului din ANP si un reprezentant DEA au fost de aceeasi parere cu sindicatele care au insistat pe detensionarea situatiei prin aplicarea progresiva si corecta a masurii CCR (evaluare, calcule, plan masuri, termene), astfel incat sa nu fie depasit termenul final stabilit pentru aplicarea masurii.
             Totusi restul participantilor la sedinta de astazi au inclinat pe a lasa unitatile sa desfiinteze popotele* pentru ca fiecare director raspunde pentru unitatea sa. Apreciem ca este gresita atitudinea ANP de inducere sau acceptare a masurii de desfiintare a popotelor din unitati si avertizam ca privire la faptul ca organizatiile sindicale nu vor avea de ales avand in vedere presiunile pe care deja membrrii de sindicat au inceput sa le faca si vor fi organizate actiuni sindicale pe aceasta tema in cursul saptamanii viitoare.
            Va rugam sa interveniti si sa opriti desfiintarea popotelor, in calitate  de coordonator al sistemului administratiei penitenciare!
 Cu deosebita consideratie
Florin Schiopu
 Vicepresedinte FSANP
0 comentarii

Solicitare FSANP Popota

 
     


     
 
;