miercuri, 9 decembrie 2015 0 comentarii

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016

   "În anul 2016, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menţine la acelaşi nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2015 în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii şi nu se aplică valoarea de referinţă şi coeficienţii de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuţi în anexele la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare"
0 comentarii

FSANP-Pensia si salarizarea

Proiectul de LEGE A PENSIILOR MILITARE DE STAT și Proiectul de ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016 nasc controverse și tensiuni în randul angajaților din sistemul penitenciar.

LEGEA PENSIILOR MILITARE DE STAT, în forma noului proiect, a suferit modificări și stabilește:
 • cuantumul bazei de calcul scade de la 85% la 65%;
 • se face o diferențiere între angajații cu vechime în muncă în sistemul penitenciar mai mare de 25 ani, față de ceilalți cu o vechime între 15 ani și 25 de ani;
 • se adaugă 1% pentru fiecare an peste 25 de ani de muncă în sistemul penitenciar;
 • în baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat nu se includ: norma de hrană, chirii, indemnizații de instalare, mutare, delegare, detașare, contravaloarea echipamentului, primele și premiile, alte venituri care, potrivit legislaţiei în vigoare la data plăţii, nu reprezintă drepturi de natură salarială sau asimilate salariilor;
 • baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat este media salariilor lunare brute realizate la funcția de bază în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate, actualizate la data deschiderii drepturilor de pensie, la alegerea angajatului;
 • la cuantumul rezultat din vechimea cumulată se adaugă meritul militar.
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, în forma de proiect, prevede:
 • cuantumul brut al salariilor (…) se menţine la acelaşi nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2015;
 • se păstrează toate majorările salariale dobândite în anul 2015;
 • se acordă  sporul pentru studii superioare, precum și a sporului pentru titlul științific de doctor angajaților care l-au primit în anul 2015 ca urmare a modificărilor raporturilor de serviciu.
marți, 8 decembrie 2015 0 comentarii

[Update]Salvăm ochii unui student!

 Andrei Marius Putuca a împlinit de curând 23 de ani. El este student la Facultatea de Inginerie Hunedoara. Acest Crăciun s-ar putea să fie ultimul pe care îl mai vede din cauza unui glaucom virulent. 

Are nevoie de sprijinul nostru pentru a se putea opera. Îl costă 5.000 de euro. Colegii îl ajută cum pot, ei merg pe la prieteni, rude, pe la alți colegi pentru a strânge banii necesari.
 


 Un tânăr student are nevoie să simtă solidaritatea semenilor săi. De aceea vă invităm să ne strângem puterile pentru a salva privirea frumoasă a tânărului hunedorean, Andrei Marius Putuca.
 

Trebuie să strângem banii până pe 10 ianuarie 2016, dată la care ar trebui să plece din țară pentru interenția chirurgicală care e programată pentru 13 ianuarie.
 

Cei care pot și doresc să-l ajute, au la dispoziție contul RO47BTRL02201201848655XX, deschis la Banca Transilvania

Crucea Roșie - Filiala jud. Hunedoara- Salvăm ochii unui student! 

joi, 3 decembrie 2015 0 comentarii

Proiect Legea Salarizarii 2016

Avem 5 clase: S – studii superioare, SSD – studii superioare de scurtă durată, PL – studii post-liceale, M – studii medii, M.G – studii medii şi generale.

Salariul de bază se stabileşte pe funcţii, clase potrivit studiilor, grade/trepte şi gradaţii

Începând cu anul 2016 se aplică noile grile de salarizare, dar implementarea se va face etapizat prin legi anuale de salarizare. Salariile aflate în plată care sunt mai mari decât ceea ce e prevăzut pentru funcţia respectivă în anexele la lege se păstrează la nivelul aflat în plată.

Fiecare funcţie are 3 grade/ 3 trepte şi debutant + promovare din 3 în 3 ani dacă a primit calificativul „foarte bine” de cel puţin 2 ori din partea comisiei desemnate din care fac parte şi sindicatele sau reprezentanţii salariaţilor.

Fiecare grad/treapta are 5 gradaţii – se avansează din 5 în 5 ani, dar perioada de cinci ani poate fi redusă până la trei ani, dacă în ultimii doi ani consecutivi s-a obţinut calificativul maxim

Nivelul de salarizare va fi revizuit periodic în funcţie de evoluţia nivelului de salarizare existent pe piaţa muncii în România, astfel încât salariile din sectorul public să poată fi stabilite la un nivel competitiv, în limita sustenabilităţii financiare.

Se scot sporurile din salariul de bază. Sporuri care pot fi acordate: 15% pentru persoane cu handicap vizual, 15% spor doctorat, 10% spor pentru activitate de control financiar preventiv, 20% localități izolate

Suma sporurilor, compensaţiilor, primelor şi indemnizaţiilor individuale nu va depăşi 30% din salariul de bază. Aceeaşi limită de 30% pentru sporuri se aplică şi pe bugetul ordonatorului principal de credite raportat la suma salariilor de bază. Depăşirile pot fi autorizate prin HG.

Pentru orele suplimentare care nu pot fi compensate cu ore libere plătite în următoarele 60 de zile se va acorda un spor de 75% din salariul de bază. Plata muncii prestate peste durata normală a timpului de lucru se poate face numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de şeful ierarhic, fără a se depăşi 360 de ore anual. În cazul prestării de ore suplimentare peste un număr de 180 de ore anual este necesar acordul sindicatelor reprezentative sau, după caz, al reprezentanţilor salariaţilor.

Ordonatorii de credite pot acorda premii lunare în limita a 5% din cheltuielile cu salariile aferente personalului prevăzut în statul de funcţii, cu încadrare în fondurile aprobate prin buget şi respectând limita individuală a două salarii de bază lunare pe an.

Persoanele care ocupă funcţii de conducere pentru care condiţia de ocupare a postului este de studii superioare şi care nu au absolvit studii de acest nivel beneficiază de salariul de bază prevăzut pentru aceste funcţii, pentru o perioadă tranzitorie de maxim 5 ani în care să obţină nivelul de studii prevăzut de lege

Exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii de conducere se realizează prin numirea unei persoane angajate care îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei de conducere şi care nu a fost sancţionată disciplinar, pe o perioadă de maximum 6 luni într-un an calendaristic la care se mai pot adăuga maxim încă 6 luni, dacă în statute sau în legi speciale nu se prevede altfel

Niciun câştig salarial pentru o funcţie inferioară nu va depăşi câştigul salarial unei funcţii superioare prevăzut în anexele la prezenta lege, atât la personalul civil, cât şi la personalul din domeniul apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

Personalul din administraţia publică centrală sau locală parte a echipelor de proiecte cu fonduri europene se salarizează pentru timpul efectiv alocat realizării activităţilor din proiect potrivit cererilor de finanţare şi ghidului solicitantului, dar dacă salariul de bază ar fi mai mic decât în anexele la lege se aplică valorile din anexe

Prevederile referitoare la detaşare, delegare şi mutare, acordarea concediilor, la cheltuieli de transport, cheltuieli cu cazarea şi locuinţa se menţin.

Modul în care a fost redactată noua variantă a legii salarizării a stârnit deja unele controverse, având în vedere că, în primul rând, nu mai există coeficienţi pentru cal­culul salariilor pe diverse funcţii ca înainte, ci valori numerice. În legea salarizării aflată în vigoare în prezent, salariile din sectorul bugetar sunt calculate în funcţie de un coeficient, iar cel mai mic salariu are coeficientul 1, iar cel mai mare salariu din sistemul bugetar are coeficientul 15 (adică 15 x valoarea de bază, stabilită în fiecare an şi care în 2010, la intrarea în vigoare a primei legi a salarizării, era de 600 de lei).

  
marți, 1 decembrie 2015 0 comentarii

La mulţi ani România, la mulţi ani români ! 1 Decembrie 2015

În anul în care se împlinesc 97 de ani de la Marea Unire, a devenit deja o tradiţie ca  angajaţii Penitenciarului  Bârcea Mare să participe la parada militară cu ocazia   zilei  naţionale a României .

La paradă au participat  funcţionari publici cu statut special din cadrul sectorului siguranţa deţinerii şi regim penitenciar, care desfăşoară activităţi operative curente specifice sistemului administraţiei penitenciare, respectiv pază, supraveghere, escortare şi însoţire a persoanelor private de libertate aflate în custodia penitenciarului , precum şi mijloace auto specifice misiunilor executate de către personalul  Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor .

Comanda dispozitivului de defilare pe jos şi cu mijloace auto al Penitenciarului Bârcea Mare  a fost asigurată de comisarul şef de penitenciare Florin ANDREI .

În premieră, în acest an, au defilat la parada militară naţională efective ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
Comanda dispozitivului de defilare a fost asigurată de subcomisarul de penitenciare Dănuţ Ilie.
marți, 24 noiembrie 2015 0 comentarii

Klaus Iohannis a promulgat legea măririi salariilor cu 10%

Președintele României, Klaus Iohannis, a promulgat legea măririi salariilor cu 10% în sistemul bugetar.

Iată anunțul Administrației Prezidențiale:

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;

Sursa: www.stiripesurse.ro/
duminică, 22 noiembrie 2015 0 comentarii

Adresa intalnire Ministrul Justitiei

 
luni, 16 noiembrie 2015 0 comentarii

CARTEL ALFA Scrisoare catre Presedintele Klaus Johannis -Solicitare promovare OUG 35 din 2015

  
miercuri, 4 noiembrie 2015 0 comentarii

FSANP- Adresa de revocare din functie a directorului penitenciarului Giurgiu - Florinel-Cristi Stănică

  
marți, 3 noiembrie 2015 0 comentarii

Raspuns Camera Deputatilor Legea 71 din 2015-spor de studii

  
marți, 27 octombrie 2015 0 comentarii

FSANP-Majorarile de 50% „abuzate” de directori

O parte din directorii unităţilor penitenciare subordonate Administraţiei Nationale a Penitenciarelor (ANP) nu respectă întocmai prevederile OMJ nr. 820/C/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea majorării pentru lucrări de excepție sau misiuni speciale funcționarilor publici cu statut special și personalului civil din sistemul administrației penitenciare.
Ba mai mult, domniile lor (A se citi directorii de clică!) consideră că respectarea şi aplicarea corectă a OMJ-ului este o latitudine sau facultate, ci nu o obligaţie, iar sentimentul de gintă sau clică în acordarea majorării de 50% pentru lucrări de excepţie sau misiuni speciale faultează flagrant bunul simţ al actului normativ susmenţionat.

Indisciplina aplicării reglementărilor OMJ nr. 820/C/2015 se materializează în principal pe nerespectarea principiului proporţionalităţii, iar în subsidiar pe modalitatea golănesc-hoţească de a propune pentru fiecare trimestru directorii adjuncţi ca beneficiari eterni ai acestei majorări.

Propunerea abuzivă pentru eternitate a directorilor adjuncţi prejudiciază ceilalţi ofiţeri care sunt înlăturaţi de la beneficiul OMJ-ului, tocmai de aceşti adjuncţi nominalizaţi pe vecie.

Deh… ofiţer, ofiţer, dar brânza (majorarea) e pe bani! Dă-o-ncolo de colegialitate, principialitate şi moralitate, că mai bine ne stă cu buzunărelul mai gros!  

Federaţia Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor (FSANP) a atras atenţia conducerii Administraţiei Nationale a Penitenciarelor (ANP) cu privire la modul abuziv şi în funcţie de interese personale şi de clică al repartizării banului public, drept pentru care directorilor profitori nu li s-a mai acordat majorarea de 50%.

Din cele 48 de unităţi ale sistemului penitenciar, Federaţia Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor (FSANP) apreciază în mod POZITIV:
 1. Penitenciarul Timişoara – chestor de penitenciare Ioan BĂLA
 2. Penitenciarul Slobozia – comisar şef de penitenciare Marian DOBRICĂ
 3. Penitenciarul Poarta-Albă – comisar şef de penitenciare Gelu-Dănuţ DINCĂ
 4. Penitenciarul Târgu-Jiu – comisar şef de penitenciare Ion POPESCU
 5. Penitenciarul Colibaşi – comisar şef de penitenciare Emanuel Daniel CONEA
Din cele 48 de unităţi ale sistemului penitenciar, Federaţia Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor (FSANP) apreciază în mod NEGATIV:
 1. Penitenciarul Oradea – comisar şef de penitenciare Ioan ILEA
 2. Penitenciarul Satu Mare – comisar şef de penitenciare Ioan IUGA
 3. Penitenciarul Spital Rahova – comisar şef de penitenciare dr. Ștefan-Miorel MIRCEA
 4. Penitenciarul Jilava – comisar şef de penitenciare Cătălin STROE
Prin prezentul articol atragem atenţia Ministrului Justiţiei (MJ) şi conducerii Administraţiei Nationale a Penitenciarelor (ANP) cu privire la modalitatea abuzivă de acordare a majorării de 50% funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi semnalăm faptul că propunerile fundamentate şi motivate în scris ale șefilor ierarhici nemijlociţi nu sunt decât simple recenzii ale fişelor posturilor luate cu copy/paste, nefiind evidenţiate în mod concret misiunile speciale şi lucrările de excepţie ale beneficiarilor respectivelor majorări.

Mai nou, directorii de clică au pus bazele unui nou principiu de aplicare a normelor de drept civil (pe lângă aplicarea legii civile în timp, spaţiu şi asupra persoanelor) şi anume aplicarea “în absurd a OMJ-urilor ministrului Cazanciuc. Mai concret, există unităţi penitenciare în care majorarea de 50% s-a acordat fără a exista propuneri fundamentate şi motivate în scris ale șefilor ierarhici nemijlociţi, ci doar simple liste şi bileţele volante total nefundamentate şi nemotivate, recomandate doar de interese personale şi de clică.

Aşadar, Federaţia Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor (FSANP) face apel la toţi angajaţii de bună credinţă să facem front comun împotriva oricăror asemenea tentative evident îndreptate împotriva interesului nostru ca angajaţi ai acestui sistem şi să dezavuăm cu probe faptele abuzive ale adversarilor dezvoltării prosperităţii mediului penitenciar.

Sursa: www.fsanp.ro
luni, 26 octombrie 2015 0 comentarii

FSANP-Solicitare punct de vedere aplicare lege 71 din 2015  
miercuri, 26 august 2015 0 comentarii

FSANP-Maxime si cugetari din Penitenciarul Barcea Mare

Cugetătorul (director adjunct intervenție psihosocială)  Constantin-Doru APARASCHIVEI de la Penitenciarul Bârcea Mare desfundă puțul gândirii, lăsând slobode în eter cugetări de o desăvârșită subnutriție intelectuală, devenite celebre:

“Ce face și ăla în postul de pază? Se uită în stânga și în dreapta… Supraveghetorul închide și deschide o ușă și mai face ceva organizatoric în cadrul secției…”

Din ciclul ”Am uitat de unde am plecat.” face parte și comisarul șef de penitenciare Constantin-Doru APARASCHIVEI zis Costică sau Costel, după caz. [Gurile rele ar spune că pseudonimul lui ar fi c0sty (cu c mic, zero și igrec, căci tipul e de bonton pe internet)]. Fost agent la Penitenciarul Timișoara, avid de putere și dornic de ascensiune imediată, c0sty participă la un concurs (de împrejurări) și devine peste noapte director adjunct intervenție psihosocială la Penitenciarul Codlea.

Tot gurile rele spun că în perioada directoratului adjunct al lui c0sty unii deținuți (vezi BIJBOACĂ) erau selecționați la muncă în afara unității, dar în realitate aceștia ”munceau” prostituatele și alcoolul în statiunile montane. Orb să fii și tot poti observa de la o poștă legătura de cauzalitate între acest eveniment și mutarea lui c0sty  la Penitenciarul Bârcea Mare.

Eh, mon cher! Noi nu spunem că mătăluță ai fi avut vreo legatură cu BIJBOACĂ, daaaa…, parcă prea e cusută cu ață albă!

Revenind în prezentul istoric…

În data de 20 august 2015, în cadrul Consiliului de conducere al Penitenciarului Bârcea Mare, într-un context în care se discuta despre profesionalismul, integritatea angajaților Penitenciarului Bârcea Mare, comisarul șef de penitenciare Constantin-Doru APARASCHIVEI, aflat la comanda unității a afirmat: “Ce face și ăla în postul de pază? Se uită în stânga și în dreapta… Supraveghetorul închide și deschide o ușă și mai face ceva organizatoric în cadrul secției…”

Stimabilul artist, a cărui menire pe acest Pământ este să lupte contra inteligenței a manifestat un compartament care reflectă un tratament inechitabil la adresa colegilor/subalternilor săi. Replica sa, de o ipocrizie colosală, reflectă atitudinea unui personaj frustrat care, cocoțat într-o funcție înaltă, uită de unde a plecat.

Calitatea discutabilă a comisarului șef de penitenciare Constantin-Doru APARASCHIVEI a avut ca rezultat cugetarea susamintită și a făcut ca, în dimineața zilei de 25 august 2015, angajatii din sectorul operativ care au ieșit din serviciul de noapte să refuze a mai pleca acasă din penitenciar, fiind nevoie de intervenția domnului director  Daniel ȚUGMEANU pentru a calma spiritele.

În dimineața zilei de ieri, ca măsură de protest împotriva afirmațiilor lui Constantin-Doru APARASCHIVEI, s-a avut în vedere intrarea în greva foamei a angajaților din sectorul operativ.

Chiar dacă Constantin-Doru APARASCHIVEI nu este în stare să promoveze respectul, egalitatea şanselor, pe baza meritelor şi capacităţii profesionale, directorul Penitenciarului Bârcea Mare, Daniel ȚUGMEANU, îl lasă pe acesta la comanda unității în cazul absenței sale.

Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor (FSANP) consideră că un bun manager asigură și promovează o cultură profesională adecvată, formează și educă subalternii în spiritul acesteia, ci nu etichetează, discriminează angajații. Un director eficient și demn conștientizează importanţa tuturor activităţilor angajaților săi și nu face diferențe între subalterni, constituindu-se el însuși un model pentru aceștia.

Întrebări pentru Constantin-Doru APARASCHIVEI:
 1. Este adevărat că subalternii dvs. doresc să plece din sectorul pe care-l coordonați? De ce?
 2. Este adevărat că beneficiați de compensația lunară a chiriei în valoare de 2000 de lei?
 3. Este adevărat că v-ați angajat soția la Fundația MARA, cu care Penitenciarul Bârcea Mare este partener într-un proiect?
 4. Este adevărat că ar trebui sesizată Direcția Națională Anticorupție împotriva dvs. pentru presupuse fapte de corupție?
Domnule Constantin-Doru APARASCHIVEI, dumneavoastră, prin atitudinea avută în cadrul acelui Consiliu de conducere, ați dat o grea lovitură sub centură calității de director adjunct intervenție psihosocială.
Cert este că individul în cauză (c0sty), este reprezentantul unui grup de persoane, al căror creier stă lejer în cutia craniană, dar lucrul cel mai terifiant este că ageamiul, la un moment dat, decide și, într-un exces de apetit intelectual, ia masuri proaste. (VEZI CCR din 20 august 2015!)

Sursa: www.fsanp.ro
marți, 11 august 2015 0 comentarii

FSANP trece la miscari de protest

Federația Sindicatelor din Adminitrația Națională a Penitenciarelor (FSANP) face un prim pas în declanșarea acțiunilor de protest prin activitățile Sindicatului MEGAS din cadrul Penitenciarului Vaslui din dimineața acestei zile.

Sătui să așteptăm punerea în aplicare a normelor care guvernează sistemul penitenciar, am hotărât să spunem stop acestei stări de fapt care decurge din neasumarea deciziilor și lipsa unui management transparent  și cerem în mod imperativ factorului decizional să ia măsuri urgente care să conducă la soluționarea favorabilă a problemelor din penitenciare.

Problemele noastre principale sunt :
 • Lipsa acută de personal,
 • Lipsa măsurilor de protecție a personalului, atât cele de ordin legislativ, cât și cele ce țin de dotarea personalului,
 • Lipsa condițiilor de muncă,
 • Lipsa cadrului legal în limita căruia ne desfășurăm activitatea,
 • Creșterea alarmantă a agresiunilor deținuților asupra personalului.

Revendicările membrilor de sindicat sunt următoarele:
 • Reducerea numărului de zile de concediu de odihnă restante,
 • Reducerea numărului de ore suplimentare,
 • Suplimentarea numărului de posturi și încadrarea acestora sub orice formă (școlarizare sau încadrare din sursă externă) ca urmare a deficitului cronic de personal,
 • Acordarea  echipamentului de protecție și de serviciu,
 • Îmbunătățirea condițiilor de muncă.
 • Acordarea  în sistemul de apărare a voucherelor de vacanță.
 • Plata majorărilor salariale restante (majorarea pentru plata orelor muncite în zilele de sâmbăta și duminică și sărbători legale, acordarea majorării de 100 de lei pentru personalul medical și personalul de reintegrare).

Federația Sindicatelor din Adminitrația Națională a Penitenciarelor (FSANP) lansează prin intermediul Sindicatului MEGAS din cadrul Penitenciarului Vaslui un ultimatum Ministrului Justiției, Robert CAZANCIUC, amenințând că în data de 26 august 2015 va avea loc un protest în fața Ministerului Justiției, dacă, până în data de 20 august 2015 angajații din penitenciare nu-și vor primi drepturile restante.

Totodată, Federația Sindicatelor din Adminitrația Națională a Penitenciarelor (FSANP) solicită de urgență domnului ministru Robert CAZANCIUC organizarea până în data de 25 August a unei întâlniri în vederea stabilirii unor soluții privind rezolvarea probelemelor cu care se confruntă angajații din penitenciare, precum si pentru a purta discutii pe legea salarizării, ținând cont de faptul că  alte ministere au purtat discuții cu organizațiile sindicale pe aceasta tema.

Așadar, cerem Ministerului Justiției, în mod public, asumarea plății orelor muncite în zilele de sâmbăta și duminică și sărbători legale, plată pe care domnia sa o amână de 9 (nouă) luni de zile.

În cazul în care solicitările noastre nu vor fi luate în considerare, Federația Sindicatelor din Adminitrația Națională a Penitenciarelor (FSANP) va pune în mișcare procedura de demarare a tuturor acțiunilor prevăzute de legislația actuală privind soluționarea conflictelor de muncă.

Este inadmisibil sa avem o legislație în vigoare, iar Ministrul Justiției, Robert CAZANCIUC, să nu o respecte!

În concluzie, evenimentele de la Vaslui reprezintă primele acțiuni ale Federaţia Federației Sindicatelor din Adminitrația Națională a Penitenciarelor (FSANP) împotriva pasivismului factorului decizional și suntem dispuși să recurgem la măsuri radicale pentru atingerea dezideratelor noastre.
marți, 4 august 2015 0 comentarii

ANP a primit la rectificare 7,6 milioane de lei pentru reparaţii şi dotări în mai multe penitenciare

Ministerul Justiţiei a alocat Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, după rectificarea bugetară, 7,6 milioane de lei pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii în mai multe penitenciare, precum şi pentru achiziţionarea de paturi, saltele şi recipiente pentru transportul hranei deţinuţilor.

Sumele acordate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor cu ocazia rectificării bugetare permit şi achitarea integrală pentru angajaţi a restanţelor salariale şi a contravalorii drepturilor de echipament pentru anul 2015, arată marţi ANP, într-un comunicat de presă, citat de Mediafax.

Potrivit sursei citate, prin îmbunătăţirea condiţiilor de detenţie se urmăreşte aducerea acestora la standardele internaţionale şi, implicit, evitarea unor noi condamnări ale României la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

Mai multe: www.mediafax.ro
miercuri, 15 iulie 2015 0 comentarii

Cupa FirearmsSursa:  Observator Antena 1 Deva
luni, 13 iulie 2015 0 comentarii

FSANP-Trilogia problemelor sistemului penitenciar

După mai bine de 6 luni şi nenumărate demersuri de sensibilizare şi conştientizare a factorilor decizionali, personalul din închisori, satul de minciuni și încercări de manipulare sau de declarații de tip Mandela se confruntă cu aceleași 3 (trei) mari probleme:
 1. Majorarea de 75% pentru munca în repaus săptămânal și în sărbători legale;
 2. Majorarea de 50% pentru misiuni speciale și 100 lei pentru personalul medical și asistență socială;
 3. Plata drepturilor de echipament restante.
Aceste trei mari probleme așteaptă rezolvarea în rectificarea bugetară pe care Ministerul Justiției (MJ) ne-a servit-o drept spartanică soluție la această trilogie ce-a secat speranța și încrederea angajaților din pușcăriile neamului în portofoliul ministrului Robert CAZANCIUC.

Amintim domnului ministru că a trecut destul timp de la semnarea normelor care reglementează acordarea drepturilor noastre şi încă suntem la faza de discuţii. Aşa că, Domnia Sa va trebui să depăşească momentul politic al declaraţiilor şi angajamentelor și să arunce ceva lichidități și în buzunarele noastre, căci de promisiuni suntem sătui.

ANP a solicitat MJ suplimentarea creditelor bugetare aprobate pentru achitarea integrală a drepturilor personalului din sistemul penitenciar. MJ a solicitat la MFP credite bugetare pentru personal.

Dar…

Angajatul din sistemul penitenciar, denumit în media ”gardian” , a reușit să învețe să se descurce fenomenal  cu ce are, iar cei 25 de ani de la ”marea libertate postdecembristă” ne-au demonstrat că omul cu steagul găurit din Piața Universității, revoluționarul prezent în stradă a trecut ulterior la protestul online, iar apoi, la absență.

Asa e!

Nimeni nu ne va da nimic, atâta timp cât noi nu cerem.

Sursa:www.fsanp.ro
marți, 30 iunie 2015 0 comentarii

Proiect de lege pensii militare după comisii, Camera Deputatilor

Camera Deputaţilor a adoptat marţi 30 iunie proiectul de lege a pensiilor de serviciu pentru militari, politisti si functionari publici cu statut special, în activitate, care au împlinit vârsta standard de pensionare pentru limită de vârstă si care au o vechime efectivă de cel puţin 25 de ani, din care cel puţin 15 ani reprezintă vechimea în serviciu.

Vârsta standard de pensionare pentru limită de vârstă este de 60 de ani., iar atingerea acestei vârste se realizează prin creşterea vârstelor standard de pensionare, conform eşalonării.

Mai mult:  www.fsanp.ro

  
vineri, 26 iunie 2015 0 comentarii

Penitenciarul : TEORIE SI PRACTICA


Presedintele Sindicatului Independent "VULTURUL"-Barcea Mare, Nicolae GROSU, impreuna cu presedintele Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor, Florin SCHIOPU, la emisiunea ACTUALITATEA HUNEDOREANA de la TV. Info HD.

Despre penitenciare, si problemele cu care se confrunta angajatii din penitenciare.


joi, 18 iunie 2015 1 comentarii

Lipsă severă de personal la Penitenciarul Bârcea

Deşi personalul este deficitar pe mai multe specializări, Penitenciarul de la Bârcea Mare stă cel mai prost la capitolul supraveghetori

Săptămânal al judeţului Hunedoara | apare joia

 În urma incidentului în care un gardian de la Penitenciarul Jilava a fost lovit de un deţinut bolnav de SIDA şi a ajuns la spital, se dovedeşte că întreg sistemul are o mulţime de puncte vulnerabile.
 Nici penitenciarul de la Bârcea Mare nu face excepţie: angajaţii se plâng de numărul prea mic de gardieni, de riscurile la care sunt supuşi aceştia şi trag, indirect, un semnal de alarmă care ne arată, cu exactitate, slăbiciunile sistemului penitenciar românesc.


Deşi personalul este deficitar pe mai multe specializări, Penitenciarul de la Bârcea Mare stă cel mai prost la capitolul supraveghetori

Preşedintele Sindicatului „Vulturul”, Nicolae Grosu, sindicat reprezentativ pentru angajaţii penitenciarului Bârcea Mare, spune că, din cauza grilei de posturi ocupate, care este subdimensionată, se întâmplă adeseori ca chiar şi 200 de deţinuţi să fie păziţi de un singur gardian sau, mai rău, în anumite sectoare, considerate mai puţin vulnerabile, paza deţinuţilor să fie făcută… de către deţinuţi. Mai mult, deşi regulamentele interne prevăd că persoanele private de libertate care ies la muncă trebuie însoţite de doi supraveghetori, nu o dată s-a întâmplat ca un singur gardian să le însoţească, iar acest lucru a făcut posibile două evadări în ultimii trei ani: „În legătură cu faptul că 50% din paza penitenciarului se execută cu deţinuţi, regulamentul prevede că paza locurilor de deţinere se face cu personal specializat şi/sau sisteme tehnice de supraveghere. În plus, referitor la precizarea că pe secţiile de deţinere este, de regulă, doar câte un singur supraveghetor, regulamentul prevede că pe secţiile unde sunt cazaţi detinuţi clasificaţi în regim semideschis trebuie să îşi desfăşoare activitatea cel puţin doi agenţi. În ceea ce priveşte scoaterea la muncă, potrivit aceluiaşi regulament, la punctele de lucru exterioare supravegherea trebuie să se facă de către cel puţin doi agenţi neînarmaţi, dar dotaţi cu mijloace de imobilizare şi de legătură. În condiţiile în care noi nu avem voie ca, la intrarea în serviciu, să păstrăm asupra noastră telefoanele mobile (deşi unii deţinuţi au acest drept) şi în situaţia în care telefoanele de serviciu sunt vechi, se descarcă frecvent şi, practic, nu mai prea fac faţă, vă daţi seama că situaţia este destul de delicată, pentru că rişti să te trezeşti că nu ai cum anunţa un eventual incident, mai ales dacă eşti supraveghetorul unic al unui grup scos la muncă”, explică liderul sindical.

Cel mai prost stau la supraveghere

În ceea ce priveşte evadările şi incidentele, în urmă cu trei ani, un deţinut a fugit de la un punct de lucru de lângă Haţeg, iar un altul a fugit, un an mai târziu, de la un punct de lucru de lânga Beriu. În ambele cazuri, detinuţii erau supravegheaţi de un singur agent. Şi anul trecut Penitenciarul Bârcea Mare, cu regim deschis şi semi-deschis, a înregistrat un incident: din fericire, de această dată nu a fost vorba despre o evadare, ci un deţinut nu s-a prezentat la timp la penitenciar, după perioada de învoire. Potrivit lui Nicolae Grosu, gradul de ocupare a posturilor pentru serviciul de asistenţă psihosocială este de 36%, în cazul serviciului pentru educaţie este de 53%. Iar dacă la agenţi procentul de încadrare este de 85 la sută, la ofiţeri acesta este mai mic de 60 de procente. În plus, Penitenciarul de la Bârcea Mare ar mai avea nevoie de un psiholog şi de încă trei asistenţi sociali.

Ore suplimentare Şi boli profesionale

De altfel, din cauza lipsei de personal, angajaţii penitenciarului au prestat anul trecut peste 17.000 de ore suplimentare, iar dintre acestea au rămas nerecuperate mai bine de 3.500. Reprezentanţii sindicatului susţin că incidenţa bolilor cronice în rândul personalului, afecţiuni asociate cu bolile profesionale, este de aproape 35%, şi în creştere, comparativ cu anii trecuti. „Din cauza acestor boli, 40% din personal a avut cel puţin o zi de concediu medical: numărul zilelor de concediu medical a fost, anul trecut, de peste 2.000 de zile, însumând un total de aproape şase ani! Mai mult, 10% din personal este clasat ca fiind “apt limitat”, din cauza bolilor profesionale, iar angajaţii sunt de foarte multe ori suprasolicitaţi şi demotivaţi”, adaugă liderul sindical. Conducerea penitenciarului, pe de altă parte, are şi a avut întotdeauna o atitudine temperată faţă de lipsa severă de personal. Reprezentanţii penitenciarului spun că, în ciuda statisticilor sindicale, personalul îşi îndeplineşte sarcinile cu profesionalism, tocmai de aceea incidentele nedorite care s-au petrecut aici pot fi numărate pe degete.

O treime dintre deţinuţi muncesc (de) după gratii


În 2014, din cei peste 1.000 de detinuţi închişi la penitenciarul de la Bârcea Mare, efectivul mediu folosit la muncă a fost de aproape 300, venitul mediu brut pentru un deţinut ridicându-se la 940 de lei.
Din câştigul unui deţinut, 60 la sută intră în fondurile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, banii fiind alocaţi necesităţilor, pentru îmbunătăţirea condiţiilor de detenţie, iar restul de 40% intră în contul deţinutului.
Din suma care i se cuvine celui aflat după gratii, jumătate se păstrează pentru fondul de liberare, pe care îl primeşte în momentul punerii în libertate, în timp ce restul banilor pot fi cheltuiţi de deţinut chiar la magazinul care a fost deschis în interiorul penitenciarului.


Articolul a fost preluat de pe ziarul  REPLICA
Săptămânal al judeţului Hunedoara 

Autor Ada Beraru 

duminică, 14 iunie 2015 0 comentarii

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70 / 2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar si sistemului public de asistenta sociala in anul 2015

 Reparație morală pentru angajații din penitenciare care sunt furnizori de servicii  sanitare, precum și pentru personalul care asigură consiliere educațională, socială și psihologică persoanelor private de libertate aflate în custodia sistemului penitenciar .


Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaților în Ședința din 10 iunie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

  
marți, 26 mai 2015 0 comentarii

avocatnet.ro - Cum se acorda repausul saptamanal in cazul celor care lucreaza in schimburi

Exista anumite domenii in care salariatii trebuie sa lucreze in schimburi, cum ar fi cele de productie sau de paza. Legislatia muncii contine prevederi si pentru acest fel de activitate, iar modificarea recenta referitoare la repausul saptamanal are un impact concret asupra celor care lucreaza in schimburi.

Munca in schimburi, potrivit Codului muncii, reprezinta organizarea programului de lucru astfel incat salariatii sa se succeada unul pe altul pe acelasi post, dupa un anumit program continuu/discontinuu, care implica realizarea unei activitati in intervale orare diferite fata de o perioada zilnica/saptamanala.
Salariatii care lucreaza in schimburi au dreptul, de asemenea, la un repaus saptamanal de cel putin 48 de ore, care se acorda de obicei in zilele de sambata si duminica.
 
"Conform noilor reglementari in materie, salariatii care lucreaza in ture au dreptul sa beneficieze de un repaus saptamanal de cel putin 48 de ore. Cele 48 de ore de repaus saptamanal se acorda, de regula, sambata si duminica. Cu alte cuvinte, angajatorul va trebui, in acest caz, sa asigure un interval de cel putin 48 de ore libere intre ultima tura dintr-o saptamana de lucru si prima tura din saptamana urmatoare", a explicat, pentru AvocatNet.ro, Mihai Anghel (foto), avocat senior la Tuca Zbarcea si Asociatii.

Pe deasupra, adauga specialistul, persoanele care lucreaza in ture trebuie sa primeasca cel putin opt ore libere intre schimburi, fara a se depasi maximum 12 ore de lucru pe zi: "Salariatii care lucreaza in ture trebuie sa beneficieze de cel putin opt ore libere intre schimburi, fara insa a se putea depasi plafonul maxim de 12 ore de lucru pe zi. Daca se atinge plafonul de 12 ore de lucru intr-o zi, salariatul respectiv are dreptul ca urmatoarele 24 de ore sa le aiba libere".

In cazuri urgente, salariatii pot fi chemati la munca in weekend

Atunci cand este vorba de lucrari urgente pentru salvarea de persoane sau pentru evitarea de accidente, de exemplu, salariatii pot fi chemati sa munceasca sambata si duminica, prevede Codul muncii.
 
"In cazul unor lucrari urgente, a caror executare imediata este necesara pentru organizarea unor masuri de salvare a persoanelor sau bunurilor angajatorului, pentru evitarea unor accidente iminente sau pentru inlaturarea efectelor pe care aceste accidente le-au produs asupra materialelor, instalatiilor sau cladirilor unitatii, repausul saptamanal poate fi suspendat pentru personalul necesar in vederea executarii acestor lucrari", scrie in actul normativ.

Intr-un caz precum cel de mai sus, angajatii au dreptul la un spor dublu pentru munca suplimentara.

Acest spor se negociaza intre parti si nu poate fi mai mic de 75% din salariul de baza, ceea ce inseamna ca, in cazul dublarii, acesta trebuie sa fie de cel putin 150%.

In alta ordine de idei, angajatorul poate sa acorde orele de repaus saptamanal in intervalul luni-vineri, daca acordarea acestora in weekend ar aduce prejudicii interesului public sau desfasurarii normale a activitatii. "In situatia in care acordarea repausului saptamanal in zilele de sambata si duminica ar prejudicia interesul public sau desfasurarea normala a activitatii, cele 48 de ore libere se pot acorda si in alte zile din saptamana, potrivit prevederilor din contractul colectiv de munca aplicabil sau regulamentul intern", spune avocatul Mihai Anghel. In compensatie, lucratorii trebuie sa beneficieze de un spor stabilit prin contractul colectiv de munca sau prin contractul individual de munca.

Salariatii n-au dreptul sa refuze munca in zilele de weekend, daca programul stabilit de angajator prevede acest lucru si daca sunt respectate regulile privind repausul saptamanal. In caz contrar, angajatii pot fi sanctionati disciplinar.

"Salariatii nu ar avea dreptul sa refuze lucrul sambata si/sau duminica in cazul in care programul de lucru stabilit de angajator potrivit legii presupune acest lucru, iar angajatorul respecta prevederile legale referitoare la acordarea celor 48 de ore libere in alte zile ale saptamanii si acordarea sporului aferent la salariu. Refuzul de a lucra in astfel de situatii ar putea fi considerat abatere disciplinara, iar salariatii respectivi ar putea fi sanctionati disciplinar, potrivit prevederilor din regulamentele interne aplicabile", adauga reprezentantul Tuca Zbarcea si Asociatii.

Ce compensatii primesc salariatii de noapte

Munca de noapte este cea prestata intre orele 22:00 si 6:00, scrie in Codul muncii, iar angajatorii care folosesc frecvent salariati in acest interval orar trebuie sa informeze inspectoratul teritorial de munca.

Aceasta categorie de salariati are dreptul la anumite compensatii, dupa cum ne-a spus Mihai Anghel, care pot consta in reducerea programului de lucru sau un spor salarial: "Salariatii care lucreaza in tura de noapte beneficiaza fie de reducerea programului de lucru cu o ora fata de durata normala a zilei de munca, pentru zilele in care efectueaza cel putin trei ore de munca de noapte, fie de un spor de minimum 25% din salariul de baza (pentru orele de noapte)".

Durata normala a timpului de lucru, in cazul muncii de noapte, nu trebuie sa depaseasca o medie de opt ore pe zi, calculata pe o perioada de referinta de cel mult trei luni calendaristice, dispune Codul muncii.

Pentru cei care desfasoara activitate in conditii speciale sau deosebite de munca, durata "nu va depasi opt ore pe parcursul oricarei perioade de 24 de ore decat in cazul in care majorarea acestei durate este prevazuta in contractul colectiv de munca aplicabil si numai in situatia in care o astfel de prevedere nu contravine unor prevederi exprese stabilite in contractul colectiv de munca incheiat la nivel superior", scrie in actul normativ. Astfel, angajatorul trebuie sa acorde perioade de repaus compensatorii echivalente sau sa compenseze in bani orele de noapte lucrate peste maximul de opt ore.

Salariatii de noapte sunt, dupa caz, cei care fac munca de noapte cel putin trei ore din timpul zilnic de lucru sau in proportie de cel putin 30% din timpul lunar de munca.

Sursa: www.avocatnet.ro


vineri, 22 mai 2015 0 comentarii
Astăzi, reprezentanții Sindicatului Independent Vulturul au luat parte în Petroșani la mitingul care face parte din campania organizată de Sindicatul Muntele cu participația Sindicatelor afiliate Cartelului Alfa : "Hunedoara suntem noi !", militându-se pentru salvare Complexului Energetic Hunedoara.

duminică, 17 mai 2015 0 comentarii

Concurs D.A.S.D.R.P.- rezultate interviu .


 

luni, 11 mai 2015 0 comentarii

FSANP-Abuz si teroare in Penitenciarul Poarta Alba

Titlul este cât se poate de evocator.

La Penitenciarul Poarta Albă angajații muncesc sub imperiul terorii, șicanelor și abuzurilor răspândite de conducerea penitenciarului.

Folosindu-se de neimplicarea comisarului șef de penitenciare Gelu Dănuț DINCĂ (directorul unității), comisarul șef de penitenciare Mihai MATE (director adjunct) și subcomisarul de penitenciare Petrică BĂNUȚĂ (șef serviciu) recurg la acțiuni nedemne de calitatea unui funcționar public cu statut special din sistemul administrației penitenciare, ABUZÂND sistematic pe domnul comisar șef de penitenciare S V, angajat al Penitenciarului Poarta Albă.

Penitenciarul Poarta Albă a devenit ”zona gri” a arbitrarului și a abuzului pentru angajați, efortul depus de aceștia, fiind răsplătit cu teroare, amenințări și intimidări din partea conducerii penitenciarului.  Conducerea de la Penitenciarul Poarta Albă amenință cu represalii dacă angajații au curajul să înfrunte realitatea climatului lipsit de echilibru care domnește în acea unitate.

Mai jos aveți PETIȚIA domnului S V adresată directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), Cătălin Claudiu BEJAN:

Către,

Domnul director general al Administrației Naționale a Penitenciarelor,

Domnul chestor de penitenciare Claudiu Cătălin BEJAN
            Stimate domnule director general,

Sunt comisar șef de penitenciare S V, îmi desfășor activitatea în cadrul Penitenciarului Poarta Albă, vă aduc la cunoștință faptul că în perioada decembrie 2014 și până în prezent conducerea Penitenciarului Poarta Albă, prin presiuni, amenințări și intimidări încearcă să mă determine să renunț la calitatea de membru al Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor (FSANP).

Vă voi reda în continuare un istoric al abuzurilor la care am fost supus de către șefii ierarhici:
 • la sfârșitul anului 2014 mi-a fost întocmită în mod abuziv o fișă de evaluare, cu nerespectarea dispozițiilor ordinului ministrului justiției nr. 1792/2013, care prevedea ca evaluatorul (șeful ierarhic) să stabilească obiective și indicatori de îndeplinit; am refuzat să semnez această evaluare, întrucât nu aveam nici măcar o fișă a postului și nici obiective individuale, depunând o contestație;
 • la 27.01.2015 mi-a fost întocmită o fișă a postului, în mod abuziv și neprofesionist, fiindu-mi trasate atribuții care nu au nicio legătură cu postul pe care îl ocup în statul de organizare al unității, fișă pe care am refuzat să o semnez, depunând în acest sens o motivație în scris directorului unității;
 • întrucât conducerea unității a refuzat să remedieze acest aspect, am solicitat Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor (FSANP) să medieze acest conflict de muncă;
 • la 03.02.2015 am informat directorul unității prin adresa C220874/PPACT/03.02.2015 și consilierul de integritate al unității prin adresa nr. 1/PPACT/03.02.2015 cu privire la hărțuirea la care am fost supus la data de 02.02.2015;
 • la data de 04.02.2015 am informat verbal conducerea unității despre o nouă șicană la care am fost supus;
 • seria abuzurilor a continuat în zilele de 04-05.02.2015;
 • având în vedere că la 02.02.2015 a avut loc o ședință în biroul directorului adjunct, ședință care a fost înregistrată video fără a se cere acordul participanților la ședință – printre care mă aflam și eu – am sesizat comisia de disciplină din Administrația Națională a Penitenciarelor cu privire la seria abuzurilor petrecute, sesizare în urma căreia, conform referatelor acestei comisii li s-a reținut în sarcina cms. șef Mihai Mate (director adjunct) și scms. Petrică Bănuță (șef serviciu) săvârșirea unor abateri disciplinare;
 • totodată abuzurile la care am fost supus le-am înaintat printr-o plângere prin liderul de sindicat Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării;
 • la data de 18.03.2015 am primit răspunsul la contestația la evaluarea profesională, calificativul și punctajul final fiind modificate, în sensul majorării punctajului și al obținerii unui calificativ superior;
 • ca urmare a faptului că nu am cedat presiunilor, cei doi șefi au recurs la o nouă metodă de șicanare, anume aceea de a se folosi de comisia de disciplină a Penitenciarului Poarta Albă ca și de un veritabil instrument de represiune, înaintând un număr de 5 (cinci) sesizări către această comisie, fără a ține cont de faptul că am o conduită ireproșabilă și până în prezent în decursul a 20 de ani de activitate nu am fost niciodată sancționat disciplina;
 • la 22.04.2015, in jurul orelor 1400, mă aflam la biroul unde îmi desfășor activitatea, in cadrul sectorului financiar. Având cunoștință de faptul ca sunt singur in birou (una din colege fiind în concediu, iar cealaltă învoindu-se, având o problema cu copilul), domnii Mihai Mate (DASDRP) și Bănuță Petrică (SSRP) au deschis ușa biroului și mi-au adresat injurii și amenințări la persoana mea și a familiei mele, lezându-mi demnitatea;
 • am informat în scris, prin nota cu nr. C234447/PPACT/22.04.2015, conducerea unității, solicitând in baza art. 41 alin. (2) din Legea nr. 293/2004, protecție împotriva amenințărilor, violentelor săvârșite de funcționarii publici cu statut special sus-menționați.
Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor (FSANP) a solicitat directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), Cătălin Claudiu BEJAN să medieze conflictul generat la Penitenciarul Poarta Albă.
Părțile implicate în conflictul de muncă au fost chemate la sediul Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) pentru a-și exprima punctul de vedere cu privire la aspectele care au generat situația tensionată, în scopul eliminării acestora și revenirea la normalitate în Penitenciarul Poarta Albă.

În ciuda așteptărilor, situația tensionată s-a acutizat, domnul S V este în continuare victima abuzurilor comisarului șef de penitenciare Mihai MATE (director adjunct) și subcomisarului de penitenciare Petrică BĂNUȚĂ (șef serviciu).
Continuarea terorii și abuzurilor la Penitenciarul Poarta Albă ne duce cu gândul la două ipoteze:
 1. Mihai MATE și Petrică BĂNUTĂ sunt atât de nepăsători în inconștiența lor, încât nesocotesc cu vehemență dispozițiile directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), Cătălin Claudiu BEJAN de a pune capăt șicanelor, amenințărilor și presiunilor împotriva domnului S V?;
 2. Există posibilitatea ca această comisie de disciplină de la Penitenciarul Poarta Albă să reediteze cazul GOROVEI (e.g. Arthur Orlando Gorovei) (un alt funcționar public de la Penitenciarul Poarta Albă, care a fost destituit abuziv și ulterior repus în drepturi ca urmare a acțiunilor în instanță, pe care acesta le-a câștigat)? Repus în drepturi este pe departe doar repunerea în funcție, întrucât nici până la această dată nu i s-au plătit integral toate drepturile salariale, nu este repus pe funcția pe care a avut-o la data destituirii, ci pe una cu un coeficient de ierarhizare inferioară, iar daunele morale i-au fost plătite doar parțial, adică pe jumătate.
Lipsa unui rezultat concret urmare a reacției directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), Cătălin Claudiu BEJAN în urma solicitării Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor (FSANP) de a media conflictul existent, ne-a făcut să solicităm o misiune a Serviciului Inspectiei Penitenciare care sa scoată în evidență aspectele arătate mai sus.

Sursa: www.fsanp.ro/
sâmbătă, 9 mai 2015 0 comentarii

Adunarea Generala S.I.V. - 08.05.2015


0 comentarii

Eroul zilei - politistul de penitenciare Razvan Suciu

Spiritul civic nu a murit inca!

Mai jos va prezentam fapta eroica de care a dat dovada colegul nostru Razvan Suciu si care a demonstrat astfel opiniei publice ca politistul de penitenciare are capacitati fizice si morale de a interveni in orice situatie, actionand spontan, instinctiv si ferm in directia dreptatii.

Sindicatul Independent "Vulturul", in numele colegilor de la penitenciarul Barcea-Mare, il felicita pe Razvan Suciu pentru implicare si luarea unei pozitii civice curajoase.

Mesagerul HUNEDOAREAN

"Un bărbat de 27 de ani din Deva, care a încercat să-i fure borseta unui pensionar, a avut ghinion. El a fost prins de un tânăr de 22 de ani, care se afla în zona respectivă. Acesta a auzit victima, un bărbat de 70 de ani, care striga cu disperare „hoţul”, arătând în direcţia unde fugea acesta. Fără să stea pe gânduri, a luat-o la goană după hoţ, l-a prins şi l-a imobilizat, chemând apoi poliţiştii.

Evenimentul s-a petrecut în timp ce pensionarul se afla pe o bancă, într-o staţie de autobuz, situată pe strada Carpaţi, din municipiul Deva. Iar tânărul de 22 de ani, care l-a prins şi l-a imobilizat pe hoţ, se numeşte Răzvan Constantin Suciu şi este agent de poliţie, lucrând la Penitenciarul Bârcea Mare. Aşa că hoţul poate spune că a avut ghinion, iar pensionarul, noroc.

După ce-au pus mâna pe el, poliţiştii l-au reţinut pe suspect pentru 24 de ore, iar ieri, l-au dus la Parchetul de pe lângă Judecătoria Deva, cerându-le procurorilor să-l pună sub control judiciar.

Procurorii au dispus măsura pentru 30 de zile, urmând ca bărbatul să fie cercetat pentru infracţiunea de furt. Potrivit unor surse judiciare, bărbatul care a încercat să fure borseta pensionarului nu are serviciu şi nici alte surse de existenţă. Acesta este tată a doi copii, iar lipsa resurselor materiale l-au determinat să recurgă la un astfel de gest."

Sursa: mesagerulhunedorean.ro/
joi, 30 aprilie 2015 0 comentarii

Update-Campanie de informare privind inscrierea in institutiile de invatamant pentru formarea angajatiilor din sistemul penitenciar [ADMITERE 2015 Linkuri]

Saptamanile acestea, reprezentanti ai penitenciarului Barcea-Mare impreuna cu Sindicatul Independent "Vulturul" Barcea-Mare vor colabora la promovarea  campaniei de informare si recrutare a tinerilor aflati in ultimii ani de liceu din judetul Hunedoara, avand ca scop cresterea interesului tinerilor pentru o cariera profesionala in cadrul sistemului penitenciar prin urmarea si absolvirea cursurilor disponibile la institutiile de invatamant superior sau postliceal:
 • Academia Tehnică Militară Bucureşti,
 • Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu, 
 • Institutul de Medicină Militară, 
 • Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I”, Piteşti, 
 • Academia Naţională de Informaţii ,,Mihai Viteazul”, 
 • Academia de Poliţie  „Alexandru Ioan Cuza” ,
 • Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna.
Scopul principal al campaniei de informare si recrutare este prezentarea specificului muncii, avantajele unei cariere profesionale in cadrul sistemului penitenciar, oportunitatile de formare si avansare profesionala ca lucratori de penitenciare.

Cu acesta ocazie, tinerii care doresc sa urmeze o cariera in domeniul administratiei penitenciare, vor putea afla mai multe detalii despre conditiile generale si specifice care trebuie intrunite pentru a putea fi admisi in acest gen de institutii.

Relatii suplimentare privind calendarul, conditiile de inscriere, probele de admitere pot fi obtinute la Serviciul Formare Profesională din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, precum si la biroul de resurse umane şi formare profesionala din Penitenciarul Barcea-Mare.

Mai multe informatii despre admitere se pot gasi si la adresa: www.facebook.com/Admitere.ANP
marți, 28 aprilie 2015 0 comentarii

Norme Metodologice CNAS 2015-decontarea medicamentelor si lucrarilor stomatologice

  
miercuri, 8 aprilie 2015 0 comentarii

George Copos - despre penitenciareÎn ceea ce privește perioada petrecută în închisoare, George Copos a declarat:

"La această întrebare vreau să vă spun ceva: am un respect aparte și o considerație aparte pentru acești oameni, de la simplul agent care lucrează în penitenciar, până la comisarul-șef director. Sunt niște oameni deosebiți, care își dedică viața acestei activități, mai mult de 40 la sută fac și ei pușcărie."

joi, 2 aprilie 2015 1 comentarii

Banii de echipament

Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) a început demersurile în vederea acordării drepturilor restante de echipament.

Prin Adresa ANP nr. 30159/02.04.2015, Direcția economico-adminsitrativă din Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) a solicitat unităților din teritoriu valoarea drepturilor de echipament restante aferente anului 2014. S-a avut în vedere ca datele solicitate prin Adresă să fie transmise tot în cursul acestei zile.

Acțiunea grabnică întreprinsă de ANP poate fi catalogată ca o intenție de a acorda banii de echipament restant aferent anului 2014 până de Paște.

Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor (FSANP) vă aduce la cunoștință că, la momentul de față, exista posibilitatea acordării banilor de echipament. Totodată, avem intenția de a vă ține la curent cu desfășurarea evenimentelor premergătoare acordării în fapt a sumelor de bani restante.

Prezentul articol trebuie privit ca o informare a membrilor de sindicat cu privire la DEMERSURILE Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) făcute în acordarea drepturilor restante de echipament!

Sursa: fsanp.ro
vineri, 27 martie 2015 8 comentarii

Salariatii din penitenciare s-au saturat de abuzuri !!!

Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP) si Sindicatul National al Lucratorilor de Penitenciare (SNLP) informeaza ca au inteles mesajul MJ/ANP si raspund in acelasi registru. Sindicatele din sistemul penitenciar, in mod evident, nu sunt considerate un partener de dialog ci un factor de perturbare al strategiilor construite unilateral de Ministerul Justitiei (MJ) si Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP).

Sindicatele, insa, nu sunt firme private ci structuri asociative constituite de catre salariati, iar salariatii s-au saturat de abuzuri, de management exclusiv coercitiv, de motive de austeritate invocate pentru neplata drepturilor. Salariatii nu cer nimic mai mult decat respectarea legii iar MJ, implicit ANP, sunt institutii care ar trebui sa garanteze acest rezultat asa cum salariatii garanteaza efectuarea tuturor misiunilor in bune conditii desi nu sunt platiti corect si nu sunt respectati profesional.

Incepand cu anul 2011 SNLP si FSANP nu au facut altceva decat sa promoveze comunicarea si dialogul participand in toate forurile constituite in acest sens. Timp de cinci ani nu au organizat actiuni revendicative de masa, nu au blocat activitatea, nu au procedat agresiv. Dimpotriva, au furnizat pro-bono expertiza administratiei atat prin implicarea in procesul de initiere si elaborare al actelor normative de interes cat si prin atragerea unor fonduri nerambursabile in zona dialogului social. Si nu trebuie omis faptul ca ultimii cinci ani pot fi incadrati ca cea mai grea perioada traversata de sistemul nostru si in special de personal.

In relatia cu MJ/ANP, referitor la neplata majorarilor salariale aprobate pentru anul 2015, structurile asociative SNLP/FSANP au ramas in etapa avertizarilor de peste o luna de zile, solicitand tratament egal pentru toti salariatii din structura de aparare nationala, respectiv plata drepturilor salariale prevazute de legislatie incepand cu data de 1 ianuarie 2015. Cu toate eforturile facute de sindicate, primul trimestru al anului in curs a trecut fara niciun rezultat concret. In ultima saptamana, informarile catre sindicate au fost anulate total iar cererile depuse pentru intalniri la nivel MJ/ANP au fost ignorate neprimind niciun raspuns.


Prin urmare, SNLP/FSANP au decis ca reactie initiala, in pregatirea unui program amplu de actiuni sindicale la nivel national, retragerea incepand cu data de 30.03.2015, din toate forurile sau demersurile care presupun participarea, invitarea sau desemnarea unor reprezentanti sindicali cum ar fi: consilii de conducere, comisii de disciplina, alte comisii, comitete sau grupuri de lucru, la nivelul intregului sistem penitenciar.


Urmarind evolutia relatiilor MJ-ANP-sindicate din ultima perioada, SNLP/FSANP constata faptul ca in mod clar ANP nu poate gestiona in mod coerent, sincer si autonom relatia cu personalul reprezentat prin sindicate, facand inutil dialogul si decid orientarea comunicarii strict catre MJ, in masura in care acest lucru este inteles si acceptat. In cazul in care MJ refuza dialogul, actiunile sindicale vor urmari acest obiectiv.

SNLP/FSANP solicita de urgenta o intalnire cu ministrul justitiei, precum si solutii la problemele personalului, conform listei de prioritati pusa deja la dispozitia MJ/ANP. Pana la data de 31.03.2015, lista de revendicari si planul de actiuni ale sindicatelor vor fi transmise MJ/ANP. Actiunile sindicale vor fi organizate in trepte, progresiv, la nivel national si vor fi mediatizate.
Cu deosebita consideratieFlorin Schiopu                                                              Stefan Teoroc
Presedinte FSANP                                                       Presedinte SNLP                     

 
 
sâmbătă, 28 februarie 2015 0 comentarii

Omj privind majorarea de 75% -aprobat

Ministrul Justiție, Robert CAZANCIUC a semnat, ieri 27.02.2015, OMJ privind majorarea de 75% pentru zile de sâmbătă și duminică, precum și în zilele de sărbatori legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează.

Tot in aceeași zi, Ministrul Justiției a
semnat și ordinul cu privire la posibilitatea acordării sporului de 50% pentru personalul care execută lucrări de excepţie sau misiuni speciale.

Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor (FSANP) apreciază că aprobarea ordinelor de ministru așeza sistemul penitenciar pe locul cuvenit în rândul celorlalte structuri de apărare, ordine publica și siguranța naționala.

Sursa: www.fsanp.ro
joi, 19 februarie 2015 0 comentarii

FSANP - Ministrul Justitiei Robert CAZANCIUC ne ”vinde” pentru 30 de arginti

Ministrul Justiției Robert CAZANCIUC - un ministru inexistent, ineficient şi total dezinteresat de ”copilul vitreg” al mamei Justiţia: sistemul penitenciar.  Domn ministru înţelege să acţioneze prin inacţiune. Mai exact, dă drumul hăţurilor şi lasă negocierile privind acordarea majorării de 75% angajaților care desfășoară activitatea în zilele de sâmbătă și duminică pe seama subordonatelor ”atotneştiutoare”.

Ministrul Justiției Robert CAZANCIUC își discriminează propriii angajați, umilindu-i, dezapreciindu-i cum nu a mai facut-o niciun ministru anterior.

Deși ne confruntăm cu o lipsă acută de personal, cu fonduri insuficiente pentru a susține sistemul penitenciar incapabil de a se adapta la realitățile sociale, cu un pachet de norme execuțional-penale aproape imposibil de pus în aplicare, Ministrul Justiției Robert CAZANCIUC adoptă soluția lașă de a-și sacrifica angajații din penitenciare asumându-și nesemnarea Ordinului privind acordarea majorării de 75% angajaților care desfășoară activitatea în zilele de sâmbătă și duminică.

Interesul pentru penitenciare al ministrului Robert CAZANCIUC a atins în ultimul timp punctul critic al demagogiei. Organizațiile sindicale din penitenciare nu pot pune bazele unui dialog social cu un ministru (n.r. Robert CAZANCIUC – Ministrul Justiției) care uită ce promite.

Ministrul Justiției Robert CAZANCIUC a PROMIS:
 • Întâlniri lunare cu organizațiile sindicale pentru a rezolva problemele din sistemul penitenciar. NU S-A ȚINUT DE CUVÂNT! SISTEMUL PENITENCIAR ARE PROBLEME MAJORE.
 • Că va menține un echilibru permanent, va detensiona atmosfera din penitenciarele românești, îmbunătățind condițiile de muncă ale angajaților. NU S-A ȚINUT DE CUVÂNT! ANGAJAȚII DIN PENITENCOARE LUCREAZĂ ÎN ACELEAȘI CONDIȚII DE MIZERIE.
 • Că va depune toate diligențele ca Ordinului privind acordarea majorării de 75% angajaților care desfășoară activitatea în zilele de sâmbătă și duminică să fie aprobat cât mai curând. NU S-A ȚINUT DE CUVÂNT! INACȚIUNEA SA NE FACE SĂ CREDEM CĂ ESTE: ORI RĂU-INTENȚIONAT, ORI INDIFERENT.
 • Că acordă majorarea de 75% ca o compensare pentru efortul uriaș depus de salariatii care au efectuat aproximativ 700000 de ore suplimentare necompesnate și mii de zile de concediu de odihnă neefectuate. NU S-A ȚINUT DE CUVÂNT!
Ministrul Justiției Robert CAZANCIUC își asumă să nu ducă la bun sfârșit inițiativa salutară a prim-vice-premierului Gabriel OPREA de a acorda o majorare la salariu de 75% angajaților care desfășoară activitatea în zilele de sâmbătă și duminică.

Domnule Ministru al Justiției, Robert CAZANCIUC, dacă nu luați în considerare solicitările organizațiilor sindicale de a acorda o majorare la salariu de 75% angajaților care desfășoară activitatea în zilele de sâmbătă și duminică, vă recomandăm să achiesați la inițiativa prim-vice-premierului Gabriel OPREA, partenerul dumneavoastră de guvernare, care a înteles să răsplătească eforturile salariaților din instituțiile de apărare, ordine publică și siguranță națională! 

Sursa:  www.fsanp.ro
vineri, 13 februarie 2015 3 comentarii

Actualitatea Hunedoreana 12.02.2015

joi, 5 februarie 2015 0 comentarii

Repausul Saptamana l- 48 de ore consecutive

Senatorii au decis, joi, modificarea Codului Muncii prin precizarea ca repausul saptamanal este de ”48 de ore” consecutive, de regula sambata si duminica, pentru a elimina ambiguitatea din textul legal in vigoare, care se refera la ”doua zile” consecutive.

Propunerea legislativa pentru modificarea Codul Muncii, este initiata de senatorii Liviu Pop si Petru Fratean si semnata de un grup numeros de parlamentari PSD si UNPR.
Prin proiect se propune inlocuirea prevederii ca ”repausul saptamanal este de 48 de ore consecutive, de regula sambata si duminica” cu cea ca ”repausul saptamanal care se acorda in doua zile consecutive, de regula sambata si duminica”.
Comisia pentru munca, familie si protectie sociala s-a pronuntat pentru adoptarea propunerii legislative ”pentru eliminarea interpretarii legislative aduse in defavoarea angajatului”.
In expunerea de motive, initiatorii sustin ca modificarea propusa este de natura sa elimine interpretarile prin care relatia angajat-angajator poate fi dezechilibrata in favoarea celui din urma si ca forma propusa este mult mai concisa si nelasand loc interpretarilor.

”Din pacate, de foarte multe ori, angajatorul, ajutat de ambiguitatea regasita in textul reglementarilor legale, profita de nestiinta angajatului, lasandu-i acestuia din urma impresia ca are foarte multe obligatii si foarte putine drepturi, in speta, dreptul la repaus saptamanal”, mai arata semnatarii proiectului.
Sursa: www.incont.ro
 
;