marți, 26 mai 2015 0 comentarii

avocatnet.ro - Cum se acorda repausul saptamanal in cazul celor care lucreaza in schimburi

Exista anumite domenii in care salariatii trebuie sa lucreze in schimburi, cum ar fi cele de productie sau de paza. Legislatia muncii contine prevederi si pentru acest fel de activitate, iar modificarea recenta referitoare la repausul saptamanal are un impact concret asupra celor care lucreaza in schimburi.

Munca in schimburi, potrivit Codului muncii, reprezinta organizarea programului de lucru astfel incat salariatii sa se succeada unul pe altul pe acelasi post, dupa un anumit program continuu/discontinuu, care implica realizarea unei activitati in intervale orare diferite fata de o perioada zilnica/saptamanala.
Salariatii care lucreaza in schimburi au dreptul, de asemenea, la un repaus saptamanal de cel putin 48 de ore, care se acorda de obicei in zilele de sambata si duminica.
 
"Conform noilor reglementari in materie, salariatii care lucreaza in ture au dreptul sa beneficieze de un repaus saptamanal de cel putin 48 de ore. Cele 48 de ore de repaus saptamanal se acorda, de regula, sambata si duminica. Cu alte cuvinte, angajatorul va trebui, in acest caz, sa asigure un interval de cel putin 48 de ore libere intre ultima tura dintr-o saptamana de lucru si prima tura din saptamana urmatoare", a explicat, pentru AvocatNet.ro, Mihai Anghel (foto), avocat senior la Tuca Zbarcea si Asociatii.

Pe deasupra, adauga specialistul, persoanele care lucreaza in ture trebuie sa primeasca cel putin opt ore libere intre schimburi, fara a se depasi maximum 12 ore de lucru pe zi: "Salariatii care lucreaza in ture trebuie sa beneficieze de cel putin opt ore libere intre schimburi, fara insa a se putea depasi plafonul maxim de 12 ore de lucru pe zi. Daca se atinge plafonul de 12 ore de lucru intr-o zi, salariatul respectiv are dreptul ca urmatoarele 24 de ore sa le aiba libere".

In cazuri urgente, salariatii pot fi chemati la munca in weekend

Atunci cand este vorba de lucrari urgente pentru salvarea de persoane sau pentru evitarea de accidente, de exemplu, salariatii pot fi chemati sa munceasca sambata si duminica, prevede Codul muncii.
 
"In cazul unor lucrari urgente, a caror executare imediata este necesara pentru organizarea unor masuri de salvare a persoanelor sau bunurilor angajatorului, pentru evitarea unor accidente iminente sau pentru inlaturarea efectelor pe care aceste accidente le-au produs asupra materialelor, instalatiilor sau cladirilor unitatii, repausul saptamanal poate fi suspendat pentru personalul necesar in vederea executarii acestor lucrari", scrie in actul normativ.

Intr-un caz precum cel de mai sus, angajatii au dreptul la un spor dublu pentru munca suplimentara.

Acest spor se negociaza intre parti si nu poate fi mai mic de 75% din salariul de baza, ceea ce inseamna ca, in cazul dublarii, acesta trebuie sa fie de cel putin 150%.

In alta ordine de idei, angajatorul poate sa acorde orele de repaus saptamanal in intervalul luni-vineri, daca acordarea acestora in weekend ar aduce prejudicii interesului public sau desfasurarii normale a activitatii. "In situatia in care acordarea repausului saptamanal in zilele de sambata si duminica ar prejudicia interesul public sau desfasurarea normala a activitatii, cele 48 de ore libere se pot acorda si in alte zile din saptamana, potrivit prevederilor din contractul colectiv de munca aplicabil sau regulamentul intern", spune avocatul Mihai Anghel. In compensatie, lucratorii trebuie sa beneficieze de un spor stabilit prin contractul colectiv de munca sau prin contractul individual de munca.

Salariatii n-au dreptul sa refuze munca in zilele de weekend, daca programul stabilit de angajator prevede acest lucru si daca sunt respectate regulile privind repausul saptamanal. In caz contrar, angajatii pot fi sanctionati disciplinar.

"Salariatii nu ar avea dreptul sa refuze lucrul sambata si/sau duminica in cazul in care programul de lucru stabilit de angajator potrivit legii presupune acest lucru, iar angajatorul respecta prevederile legale referitoare la acordarea celor 48 de ore libere in alte zile ale saptamanii si acordarea sporului aferent la salariu. Refuzul de a lucra in astfel de situatii ar putea fi considerat abatere disciplinara, iar salariatii respectivi ar putea fi sanctionati disciplinar, potrivit prevederilor din regulamentele interne aplicabile", adauga reprezentantul Tuca Zbarcea si Asociatii.

Ce compensatii primesc salariatii de noapte

Munca de noapte este cea prestata intre orele 22:00 si 6:00, scrie in Codul muncii, iar angajatorii care folosesc frecvent salariati in acest interval orar trebuie sa informeze inspectoratul teritorial de munca.

Aceasta categorie de salariati are dreptul la anumite compensatii, dupa cum ne-a spus Mihai Anghel, care pot consta in reducerea programului de lucru sau un spor salarial: "Salariatii care lucreaza in tura de noapte beneficiaza fie de reducerea programului de lucru cu o ora fata de durata normala a zilei de munca, pentru zilele in care efectueaza cel putin trei ore de munca de noapte, fie de un spor de minimum 25% din salariul de baza (pentru orele de noapte)".

Durata normala a timpului de lucru, in cazul muncii de noapte, nu trebuie sa depaseasca o medie de opt ore pe zi, calculata pe o perioada de referinta de cel mult trei luni calendaristice, dispune Codul muncii.

Pentru cei care desfasoara activitate in conditii speciale sau deosebite de munca, durata "nu va depasi opt ore pe parcursul oricarei perioade de 24 de ore decat in cazul in care majorarea acestei durate este prevazuta in contractul colectiv de munca aplicabil si numai in situatia in care o astfel de prevedere nu contravine unor prevederi exprese stabilite in contractul colectiv de munca incheiat la nivel superior", scrie in actul normativ. Astfel, angajatorul trebuie sa acorde perioade de repaus compensatorii echivalente sau sa compenseze in bani orele de noapte lucrate peste maximul de opt ore.

Salariatii de noapte sunt, dupa caz, cei care fac munca de noapte cel putin trei ore din timpul zilnic de lucru sau in proportie de cel putin 30% din timpul lunar de munca.

Sursa: www.avocatnet.ro


vineri, 22 mai 2015 0 comentarii
Astăzi, reprezentanții Sindicatului Independent Vulturul au luat parte în Petroșani la mitingul care face parte din campania organizată de Sindicatul Muntele cu participația Sindicatelor afiliate Cartelului Alfa : "Hunedoara suntem noi !", militându-se pentru salvare Complexului Energetic Hunedoara.

duminică, 17 mai 2015 0 comentarii

Concurs D.A.S.D.R.P.- rezultate interviu .


 

luni, 11 mai 2015 0 comentarii

FSANP-Abuz si teroare in Penitenciarul Poarta Alba

Titlul este cât se poate de evocator.

La Penitenciarul Poarta Albă angajații muncesc sub imperiul terorii, șicanelor și abuzurilor răspândite de conducerea penitenciarului.

Folosindu-se de neimplicarea comisarului șef de penitenciare Gelu Dănuț DINCĂ (directorul unității), comisarul șef de penitenciare Mihai MATE (director adjunct) și subcomisarul de penitenciare Petrică BĂNUȚĂ (șef serviciu) recurg la acțiuni nedemne de calitatea unui funcționar public cu statut special din sistemul administrației penitenciare, ABUZÂND sistematic pe domnul comisar șef de penitenciare S V, angajat al Penitenciarului Poarta Albă.

Penitenciarul Poarta Albă a devenit ”zona gri” a arbitrarului și a abuzului pentru angajați, efortul depus de aceștia, fiind răsplătit cu teroare, amenințări și intimidări din partea conducerii penitenciarului.  Conducerea de la Penitenciarul Poarta Albă amenință cu represalii dacă angajații au curajul să înfrunte realitatea climatului lipsit de echilibru care domnește în acea unitate.

Mai jos aveți PETIȚIA domnului S V adresată directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), Cătălin Claudiu BEJAN:

Către,

Domnul director general al Administrației Naționale a Penitenciarelor,

Domnul chestor de penitenciare Claudiu Cătălin BEJAN
            Stimate domnule director general,

Sunt comisar șef de penitenciare S V, îmi desfășor activitatea în cadrul Penitenciarului Poarta Albă, vă aduc la cunoștință faptul că în perioada decembrie 2014 și până în prezent conducerea Penitenciarului Poarta Albă, prin presiuni, amenințări și intimidări încearcă să mă determine să renunț la calitatea de membru al Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor (FSANP).

Vă voi reda în continuare un istoric al abuzurilor la care am fost supus de către șefii ierarhici:
 • la sfârșitul anului 2014 mi-a fost întocmită în mod abuziv o fișă de evaluare, cu nerespectarea dispozițiilor ordinului ministrului justiției nr. 1792/2013, care prevedea ca evaluatorul (șeful ierarhic) să stabilească obiective și indicatori de îndeplinit; am refuzat să semnez această evaluare, întrucât nu aveam nici măcar o fișă a postului și nici obiective individuale, depunând o contestație;
 • la 27.01.2015 mi-a fost întocmită o fișă a postului, în mod abuziv și neprofesionist, fiindu-mi trasate atribuții care nu au nicio legătură cu postul pe care îl ocup în statul de organizare al unității, fișă pe care am refuzat să o semnez, depunând în acest sens o motivație în scris directorului unității;
 • întrucât conducerea unității a refuzat să remedieze acest aspect, am solicitat Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor (FSANP) să medieze acest conflict de muncă;
 • la 03.02.2015 am informat directorul unității prin adresa C220874/PPACT/03.02.2015 și consilierul de integritate al unității prin adresa nr. 1/PPACT/03.02.2015 cu privire la hărțuirea la care am fost supus la data de 02.02.2015;
 • la data de 04.02.2015 am informat verbal conducerea unității despre o nouă șicană la care am fost supus;
 • seria abuzurilor a continuat în zilele de 04-05.02.2015;
 • având în vedere că la 02.02.2015 a avut loc o ședință în biroul directorului adjunct, ședință care a fost înregistrată video fără a se cere acordul participanților la ședință – printre care mă aflam și eu – am sesizat comisia de disciplină din Administrația Națională a Penitenciarelor cu privire la seria abuzurilor petrecute, sesizare în urma căreia, conform referatelor acestei comisii li s-a reținut în sarcina cms. șef Mihai Mate (director adjunct) și scms. Petrică Bănuță (șef serviciu) săvârșirea unor abateri disciplinare;
 • totodată abuzurile la care am fost supus le-am înaintat printr-o plângere prin liderul de sindicat Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării;
 • la data de 18.03.2015 am primit răspunsul la contestația la evaluarea profesională, calificativul și punctajul final fiind modificate, în sensul majorării punctajului și al obținerii unui calificativ superior;
 • ca urmare a faptului că nu am cedat presiunilor, cei doi șefi au recurs la o nouă metodă de șicanare, anume aceea de a se folosi de comisia de disciplină a Penitenciarului Poarta Albă ca și de un veritabil instrument de represiune, înaintând un număr de 5 (cinci) sesizări către această comisie, fără a ține cont de faptul că am o conduită ireproșabilă și până în prezent în decursul a 20 de ani de activitate nu am fost niciodată sancționat disciplina;
 • la 22.04.2015, in jurul orelor 1400, mă aflam la biroul unde îmi desfășor activitatea, in cadrul sectorului financiar. Având cunoștință de faptul ca sunt singur in birou (una din colege fiind în concediu, iar cealaltă învoindu-se, având o problema cu copilul), domnii Mihai Mate (DASDRP) și Bănuță Petrică (SSRP) au deschis ușa biroului și mi-au adresat injurii și amenințări la persoana mea și a familiei mele, lezându-mi demnitatea;
 • am informat în scris, prin nota cu nr. C234447/PPACT/22.04.2015, conducerea unității, solicitând in baza art. 41 alin. (2) din Legea nr. 293/2004, protecție împotriva amenințărilor, violentelor săvârșite de funcționarii publici cu statut special sus-menționați.
Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor (FSANP) a solicitat directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), Cătălin Claudiu BEJAN să medieze conflictul generat la Penitenciarul Poarta Albă.
Părțile implicate în conflictul de muncă au fost chemate la sediul Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) pentru a-și exprima punctul de vedere cu privire la aspectele care au generat situația tensionată, în scopul eliminării acestora și revenirea la normalitate în Penitenciarul Poarta Albă.

În ciuda așteptărilor, situația tensionată s-a acutizat, domnul S V este în continuare victima abuzurilor comisarului șef de penitenciare Mihai MATE (director adjunct) și subcomisarului de penitenciare Petrică BĂNUȚĂ (șef serviciu).
Continuarea terorii și abuzurilor la Penitenciarul Poarta Albă ne duce cu gândul la două ipoteze:
 1. Mihai MATE și Petrică BĂNUTĂ sunt atât de nepăsători în inconștiența lor, încât nesocotesc cu vehemență dispozițiile directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), Cătălin Claudiu BEJAN de a pune capăt șicanelor, amenințărilor și presiunilor împotriva domnului S V?;
 2. Există posibilitatea ca această comisie de disciplină de la Penitenciarul Poarta Albă să reediteze cazul GOROVEI (e.g. Arthur Orlando Gorovei) (un alt funcționar public de la Penitenciarul Poarta Albă, care a fost destituit abuziv și ulterior repus în drepturi ca urmare a acțiunilor în instanță, pe care acesta le-a câștigat)? Repus în drepturi este pe departe doar repunerea în funcție, întrucât nici până la această dată nu i s-au plătit integral toate drepturile salariale, nu este repus pe funcția pe care a avut-o la data destituirii, ci pe una cu un coeficient de ierarhizare inferioară, iar daunele morale i-au fost plătite doar parțial, adică pe jumătate.
Lipsa unui rezultat concret urmare a reacției directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), Cătălin Claudiu BEJAN în urma solicitării Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor (FSANP) de a media conflictul existent, ne-a făcut să solicităm o misiune a Serviciului Inspectiei Penitenciare care sa scoată în evidență aspectele arătate mai sus.

Sursa: www.fsanp.ro/
sâmbătă, 9 mai 2015 0 comentarii

Adunarea Generala S.I.V. - 08.05.2015


0 comentarii

Eroul zilei - politistul de penitenciare Razvan Suciu

Spiritul civic nu a murit inca!

Mai jos va prezentam fapta eroica de care a dat dovada colegul nostru Razvan Suciu si care a demonstrat astfel opiniei publice ca politistul de penitenciare are capacitati fizice si morale de a interveni in orice situatie, actionand spontan, instinctiv si ferm in directia dreptatii.

Sindicatul Independent "Vulturul", in numele colegilor de la penitenciarul Barcea-Mare, il felicita pe Razvan Suciu pentru implicare si luarea unei pozitii civice curajoase.

Mesagerul HUNEDOAREAN

"Un bărbat de 27 de ani din Deva, care a încercat să-i fure borseta unui pensionar, a avut ghinion. El a fost prins de un tânăr de 22 de ani, care se afla în zona respectivă. Acesta a auzit victima, un bărbat de 70 de ani, care striga cu disperare „hoţul”, arătând în direcţia unde fugea acesta. Fără să stea pe gânduri, a luat-o la goană după hoţ, l-a prins şi l-a imobilizat, chemând apoi poliţiştii.

Evenimentul s-a petrecut în timp ce pensionarul se afla pe o bancă, într-o staţie de autobuz, situată pe strada Carpaţi, din municipiul Deva. Iar tânărul de 22 de ani, care l-a prins şi l-a imobilizat pe hoţ, se numeşte Răzvan Constantin Suciu şi este agent de poliţie, lucrând la Penitenciarul Bârcea Mare. Aşa că hoţul poate spune că a avut ghinion, iar pensionarul, noroc.

După ce-au pus mâna pe el, poliţiştii l-au reţinut pe suspect pentru 24 de ore, iar ieri, l-au dus la Parchetul de pe lângă Judecătoria Deva, cerându-le procurorilor să-l pună sub control judiciar.

Procurorii au dispus măsura pentru 30 de zile, urmând ca bărbatul să fie cercetat pentru infracţiunea de furt. Potrivit unor surse judiciare, bărbatul care a încercat să fure borseta pensionarului nu are serviciu şi nici alte surse de existenţă. Acesta este tată a doi copii, iar lipsa resurselor materiale l-au determinat să recurgă la un astfel de gest."

Sursa: mesagerulhunedorean.ro/
 
;