luni, 11 mai 2015

FSANP-Abuz si teroare in Penitenciarul Poarta Alba

Titlul este cât se poate de evocator.

La Penitenciarul Poarta Albă angajații muncesc sub imperiul terorii, șicanelor și abuzurilor răspândite de conducerea penitenciarului.

Folosindu-se de neimplicarea comisarului șef de penitenciare Gelu Dănuț DINCĂ (directorul unității), comisarul șef de penitenciare Mihai MATE (director adjunct) și subcomisarul de penitenciare Petrică BĂNUȚĂ (șef serviciu) recurg la acțiuni nedemne de calitatea unui funcționar public cu statut special din sistemul administrației penitenciare, ABUZÂND sistematic pe domnul comisar șef de penitenciare S V, angajat al Penitenciarului Poarta Albă.

Penitenciarul Poarta Albă a devenit ”zona gri” a arbitrarului și a abuzului pentru angajați, efortul depus de aceștia, fiind răsplătit cu teroare, amenințări și intimidări din partea conducerii penitenciarului.  Conducerea de la Penitenciarul Poarta Albă amenință cu represalii dacă angajații au curajul să înfrunte realitatea climatului lipsit de echilibru care domnește în acea unitate.

Mai jos aveți PETIȚIA domnului S V adresată directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), Cătălin Claudiu BEJAN:

Către,

Domnul director general al Administrației Naționale a Penitenciarelor,

Domnul chestor de penitenciare Claudiu Cătălin BEJAN
            Stimate domnule director general,

Sunt comisar șef de penitenciare S V, îmi desfășor activitatea în cadrul Penitenciarului Poarta Albă, vă aduc la cunoștință faptul că în perioada decembrie 2014 și până în prezent conducerea Penitenciarului Poarta Albă, prin presiuni, amenințări și intimidări încearcă să mă determine să renunț la calitatea de membru al Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor (FSANP).

Vă voi reda în continuare un istoric al abuzurilor la care am fost supus de către șefii ierarhici:
 • la sfârșitul anului 2014 mi-a fost întocmită în mod abuziv o fișă de evaluare, cu nerespectarea dispozițiilor ordinului ministrului justiției nr. 1792/2013, care prevedea ca evaluatorul (șeful ierarhic) să stabilească obiective și indicatori de îndeplinit; am refuzat să semnez această evaluare, întrucât nu aveam nici măcar o fișă a postului și nici obiective individuale, depunând o contestație;
 • la 27.01.2015 mi-a fost întocmită o fișă a postului, în mod abuziv și neprofesionist, fiindu-mi trasate atribuții care nu au nicio legătură cu postul pe care îl ocup în statul de organizare al unității, fișă pe care am refuzat să o semnez, depunând în acest sens o motivație în scris directorului unității;
 • întrucât conducerea unității a refuzat să remedieze acest aspect, am solicitat Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor (FSANP) să medieze acest conflict de muncă;
 • la 03.02.2015 am informat directorul unității prin adresa C220874/PPACT/03.02.2015 și consilierul de integritate al unității prin adresa nr. 1/PPACT/03.02.2015 cu privire la hărțuirea la care am fost supus la data de 02.02.2015;
 • la data de 04.02.2015 am informat verbal conducerea unității despre o nouă șicană la care am fost supus;
 • seria abuzurilor a continuat în zilele de 04-05.02.2015;
 • având în vedere că la 02.02.2015 a avut loc o ședință în biroul directorului adjunct, ședință care a fost înregistrată video fără a se cere acordul participanților la ședință – printre care mă aflam și eu – am sesizat comisia de disciplină din Administrația Națională a Penitenciarelor cu privire la seria abuzurilor petrecute, sesizare în urma căreia, conform referatelor acestei comisii li s-a reținut în sarcina cms. șef Mihai Mate (director adjunct) și scms. Petrică Bănuță (șef serviciu) săvârșirea unor abateri disciplinare;
 • totodată abuzurile la care am fost supus le-am înaintat printr-o plângere prin liderul de sindicat Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării;
 • la data de 18.03.2015 am primit răspunsul la contestația la evaluarea profesională, calificativul și punctajul final fiind modificate, în sensul majorării punctajului și al obținerii unui calificativ superior;
 • ca urmare a faptului că nu am cedat presiunilor, cei doi șefi au recurs la o nouă metodă de șicanare, anume aceea de a se folosi de comisia de disciplină a Penitenciarului Poarta Albă ca și de un veritabil instrument de represiune, înaintând un număr de 5 (cinci) sesizări către această comisie, fără a ține cont de faptul că am o conduită ireproșabilă și până în prezent în decursul a 20 de ani de activitate nu am fost niciodată sancționat disciplina;
 • la 22.04.2015, in jurul orelor 1400, mă aflam la biroul unde îmi desfășor activitatea, in cadrul sectorului financiar. Având cunoștință de faptul ca sunt singur in birou (una din colege fiind în concediu, iar cealaltă învoindu-se, având o problema cu copilul), domnii Mihai Mate (DASDRP) și Bănuță Petrică (SSRP) au deschis ușa biroului și mi-au adresat injurii și amenințări la persoana mea și a familiei mele, lezându-mi demnitatea;
 • am informat în scris, prin nota cu nr. C234447/PPACT/22.04.2015, conducerea unității, solicitând in baza art. 41 alin. (2) din Legea nr. 293/2004, protecție împotriva amenințărilor, violentelor săvârșite de funcționarii publici cu statut special sus-menționați.
Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor (FSANP) a solicitat directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), Cătălin Claudiu BEJAN să medieze conflictul generat la Penitenciarul Poarta Albă.
Părțile implicate în conflictul de muncă au fost chemate la sediul Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) pentru a-și exprima punctul de vedere cu privire la aspectele care au generat situația tensionată, în scopul eliminării acestora și revenirea la normalitate în Penitenciarul Poarta Albă.

În ciuda așteptărilor, situația tensionată s-a acutizat, domnul S V este în continuare victima abuzurilor comisarului șef de penitenciare Mihai MATE (director adjunct) și subcomisarului de penitenciare Petrică BĂNUȚĂ (șef serviciu).
Continuarea terorii și abuzurilor la Penitenciarul Poarta Albă ne duce cu gândul la două ipoteze:
 1. Mihai MATE și Petrică BĂNUTĂ sunt atât de nepăsători în inconștiența lor, încât nesocotesc cu vehemență dispozițiile directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), Cătălin Claudiu BEJAN de a pune capăt șicanelor, amenințărilor și presiunilor împotriva domnului S V?;
 2. Există posibilitatea ca această comisie de disciplină de la Penitenciarul Poarta Albă să reediteze cazul GOROVEI (e.g. Arthur Orlando Gorovei) (un alt funcționar public de la Penitenciarul Poarta Albă, care a fost destituit abuziv și ulterior repus în drepturi ca urmare a acțiunilor în instanță, pe care acesta le-a câștigat)? Repus în drepturi este pe departe doar repunerea în funcție, întrucât nici până la această dată nu i s-au plătit integral toate drepturile salariale, nu este repus pe funcția pe care a avut-o la data destituirii, ci pe una cu un coeficient de ierarhizare inferioară, iar daunele morale i-au fost plătite doar parțial, adică pe jumătate.
Lipsa unui rezultat concret urmare a reacției directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), Cătălin Claudiu BEJAN în urma solicitării Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor (FSANP) de a media conflictul existent, ne-a făcut să solicităm o misiune a Serviciului Inspectiei Penitenciare care sa scoată în evidență aspectele arătate mai sus.

Sursa: www.fsanp.ro/

0 comentarii:

 
;