marți, 27 octombrie 2015

FSANP-Majorarile de 50% „abuzate” de directori

O parte din directorii unităţilor penitenciare subordonate Administraţiei Nationale a Penitenciarelor (ANP) nu respectă întocmai prevederile OMJ nr. 820/C/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea majorării pentru lucrări de excepție sau misiuni speciale funcționarilor publici cu statut special și personalului civil din sistemul administrației penitenciare.
Ba mai mult, domniile lor (A se citi directorii de clică!) consideră că respectarea şi aplicarea corectă a OMJ-ului este o latitudine sau facultate, ci nu o obligaţie, iar sentimentul de gintă sau clică în acordarea majorării de 50% pentru lucrări de excepţie sau misiuni speciale faultează flagrant bunul simţ al actului normativ susmenţionat.

Indisciplina aplicării reglementărilor OMJ nr. 820/C/2015 se materializează în principal pe nerespectarea principiului proporţionalităţii, iar în subsidiar pe modalitatea golănesc-hoţească de a propune pentru fiecare trimestru directorii adjuncţi ca beneficiari eterni ai acestei majorări.

Propunerea abuzivă pentru eternitate a directorilor adjuncţi prejudiciază ceilalţi ofiţeri care sunt înlăturaţi de la beneficiul OMJ-ului, tocmai de aceşti adjuncţi nominalizaţi pe vecie.

Deh… ofiţer, ofiţer, dar brânza (majorarea) e pe bani! Dă-o-ncolo de colegialitate, principialitate şi moralitate, că mai bine ne stă cu buzunărelul mai gros!  

Federaţia Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor (FSANP) a atras atenţia conducerii Administraţiei Nationale a Penitenciarelor (ANP) cu privire la modul abuziv şi în funcţie de interese personale şi de clică al repartizării banului public, drept pentru care directorilor profitori nu li s-a mai acordat majorarea de 50%.

Din cele 48 de unităţi ale sistemului penitenciar, Federaţia Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor (FSANP) apreciază în mod POZITIV:
  1. Penitenciarul Timişoara – chestor de penitenciare Ioan BĂLA
  2. Penitenciarul Slobozia – comisar şef de penitenciare Marian DOBRICĂ
  3. Penitenciarul Poarta-Albă – comisar şef de penitenciare Gelu-Dănuţ DINCĂ
  4. Penitenciarul Târgu-Jiu – comisar şef de penitenciare Ion POPESCU
  5. Penitenciarul Colibaşi – comisar şef de penitenciare Emanuel Daniel CONEA
Din cele 48 de unităţi ale sistemului penitenciar, Federaţia Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor (FSANP) apreciază în mod NEGATIV:
  1. Penitenciarul Oradea – comisar şef de penitenciare Ioan ILEA
  2. Penitenciarul Satu Mare – comisar şef de penitenciare Ioan IUGA
  3. Penitenciarul Spital Rahova – comisar şef de penitenciare dr. Ștefan-Miorel MIRCEA
  4. Penitenciarul Jilava – comisar şef de penitenciare Cătălin STROE
Prin prezentul articol atragem atenţia Ministrului Justiţiei (MJ) şi conducerii Administraţiei Nationale a Penitenciarelor (ANP) cu privire la modalitatea abuzivă de acordare a majorării de 50% funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi semnalăm faptul că propunerile fundamentate şi motivate în scris ale șefilor ierarhici nemijlociţi nu sunt decât simple recenzii ale fişelor posturilor luate cu copy/paste, nefiind evidenţiate în mod concret misiunile speciale şi lucrările de excepţie ale beneficiarilor respectivelor majorări.

Mai nou, directorii de clică au pus bazele unui nou principiu de aplicare a normelor de drept civil (pe lângă aplicarea legii civile în timp, spaţiu şi asupra persoanelor) şi anume aplicarea “în absurd a OMJ-urilor ministrului Cazanciuc. Mai concret, există unităţi penitenciare în care majorarea de 50% s-a acordat fără a exista propuneri fundamentate şi motivate în scris ale șefilor ierarhici nemijlociţi, ci doar simple liste şi bileţele volante total nefundamentate şi nemotivate, recomandate doar de interese personale şi de clică.

Aşadar, Federaţia Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor (FSANP) face apel la toţi angajaţii de bună credinţă să facem front comun împotriva oricăror asemenea tentative evident îndreptate împotriva interesului nostru ca angajaţi ai acestui sistem şi să dezavuăm cu probe faptele abuzive ale adversarilor dezvoltării prosperităţii mediului penitenciar.

Sursa: www.fsanp.ro

0 comentarii:

 
;