miercuri, 9 decembrie 2015 0 comentarii

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016

   "În anul 2016, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menţine la acelaşi nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2015 în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii şi nu se aplică valoarea de referinţă şi coeficienţii de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuţi în anexele la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare"
0 comentarii

FSANP-Pensia si salarizarea

Proiectul de LEGE A PENSIILOR MILITARE DE STAT și Proiectul de ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016 nasc controverse și tensiuni în randul angajaților din sistemul penitenciar.

LEGEA PENSIILOR MILITARE DE STAT, în forma noului proiect, a suferit modificări și stabilește:
  • cuantumul bazei de calcul scade de la 85% la 65%;
  • se face o diferențiere între angajații cu vechime în muncă în sistemul penitenciar mai mare de 25 ani, față de ceilalți cu o vechime între 15 ani și 25 de ani;
  • se adaugă 1% pentru fiecare an peste 25 de ani de muncă în sistemul penitenciar;
  • în baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat nu se includ: norma de hrană, chirii, indemnizații de instalare, mutare, delegare, detașare, contravaloarea echipamentului, primele și premiile, alte venituri care, potrivit legislaţiei în vigoare la data plăţii, nu reprezintă drepturi de natură salarială sau asimilate salariilor;
  • baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat este media salariilor lunare brute realizate la funcția de bază în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate, actualizate la data deschiderii drepturilor de pensie, la alegerea angajatului;
  • la cuantumul rezultat din vechimea cumulată se adaugă meritul militar.
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, în forma de proiect, prevede:
  • cuantumul brut al salariilor (…) se menţine la acelaşi nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2015;
  • se păstrează toate majorările salariale dobândite în anul 2015;
  • se acordă  sporul pentru studii superioare, precum și a sporului pentru titlul științific de doctor angajaților care l-au primit în anul 2015 ca urmare a modificărilor raporturilor de serviciu.
marți, 8 decembrie 2015 0 comentarii

[Update]Salvăm ochii unui student!

 Andrei Marius Putuca a împlinit de curând 23 de ani. El este student la Facultatea de Inginerie Hunedoara. Acest Crăciun s-ar putea să fie ultimul pe care îl mai vede din cauza unui glaucom virulent. 

Are nevoie de sprijinul nostru pentru a se putea opera. Îl costă 5.000 de euro. Colegii îl ajută cum pot, ei merg pe la prieteni, rude, pe la alți colegi pentru a strânge banii necesari.
 


 Un tânăr student are nevoie să simtă solidaritatea semenilor săi. De aceea vă invităm să ne strângem puterile pentru a salva privirea frumoasă a tânărului hunedorean, Andrei Marius Putuca.
 

Trebuie să strângem banii până pe 10 ianuarie 2016, dată la care ar trebui să plece din țară pentru interenția chirurgicală care e programată pentru 13 ianuarie.
 

Cei care pot și doresc să-l ajute, au la dispoziție contul RO47BTRL02201201848655XX, deschis la Banca Transilvania

Crucea Roșie - Filiala jud. Hunedoara- Salvăm ochii unui student! 

joi, 3 decembrie 2015 0 comentarii

Proiect Legea Salarizarii 2016

Avem 5 clase: S – studii superioare, SSD – studii superioare de scurtă durată, PL – studii post-liceale, M – studii medii, M.G – studii medii şi generale.

Salariul de bază se stabileşte pe funcţii, clase potrivit studiilor, grade/trepte şi gradaţii

Începând cu anul 2016 se aplică noile grile de salarizare, dar implementarea se va face etapizat prin legi anuale de salarizare. Salariile aflate în plată care sunt mai mari decât ceea ce e prevăzut pentru funcţia respectivă în anexele la lege se păstrează la nivelul aflat în plată.

Fiecare funcţie are 3 grade/ 3 trepte şi debutant + promovare din 3 în 3 ani dacă a primit calificativul „foarte bine” de cel puţin 2 ori din partea comisiei desemnate din care fac parte şi sindicatele sau reprezentanţii salariaţilor.

Fiecare grad/treapta are 5 gradaţii – se avansează din 5 în 5 ani, dar perioada de cinci ani poate fi redusă până la trei ani, dacă în ultimii doi ani consecutivi s-a obţinut calificativul maxim

Nivelul de salarizare va fi revizuit periodic în funcţie de evoluţia nivelului de salarizare existent pe piaţa muncii în România, astfel încât salariile din sectorul public să poată fi stabilite la un nivel competitiv, în limita sustenabilităţii financiare.

Se scot sporurile din salariul de bază. Sporuri care pot fi acordate: 15% pentru persoane cu handicap vizual, 15% spor doctorat, 10% spor pentru activitate de control financiar preventiv, 20% localități izolate

Suma sporurilor, compensaţiilor, primelor şi indemnizaţiilor individuale nu va depăşi 30% din salariul de bază. Aceeaşi limită de 30% pentru sporuri se aplică şi pe bugetul ordonatorului principal de credite raportat la suma salariilor de bază. Depăşirile pot fi autorizate prin HG.

Pentru orele suplimentare care nu pot fi compensate cu ore libere plătite în următoarele 60 de zile se va acorda un spor de 75% din salariul de bază. Plata muncii prestate peste durata normală a timpului de lucru se poate face numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de şeful ierarhic, fără a se depăşi 360 de ore anual. În cazul prestării de ore suplimentare peste un număr de 180 de ore anual este necesar acordul sindicatelor reprezentative sau, după caz, al reprezentanţilor salariaţilor.

Ordonatorii de credite pot acorda premii lunare în limita a 5% din cheltuielile cu salariile aferente personalului prevăzut în statul de funcţii, cu încadrare în fondurile aprobate prin buget şi respectând limita individuală a două salarii de bază lunare pe an.

Persoanele care ocupă funcţii de conducere pentru care condiţia de ocupare a postului este de studii superioare şi care nu au absolvit studii de acest nivel beneficiază de salariul de bază prevăzut pentru aceste funcţii, pentru o perioadă tranzitorie de maxim 5 ani în care să obţină nivelul de studii prevăzut de lege

Exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii de conducere se realizează prin numirea unei persoane angajate care îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei de conducere şi care nu a fost sancţionată disciplinar, pe o perioadă de maximum 6 luni într-un an calendaristic la care se mai pot adăuga maxim încă 6 luni, dacă în statute sau în legi speciale nu se prevede altfel

Niciun câştig salarial pentru o funcţie inferioară nu va depăşi câştigul salarial unei funcţii superioare prevăzut în anexele la prezenta lege, atât la personalul civil, cât şi la personalul din domeniul apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

Personalul din administraţia publică centrală sau locală parte a echipelor de proiecte cu fonduri europene se salarizează pentru timpul efectiv alocat realizării activităţilor din proiect potrivit cererilor de finanţare şi ghidului solicitantului, dar dacă salariul de bază ar fi mai mic decât în anexele la lege se aplică valorile din anexe

Prevederile referitoare la detaşare, delegare şi mutare, acordarea concediilor, la cheltuieli de transport, cheltuieli cu cazarea şi locuinţa se menţin.

Modul în care a fost redactată noua variantă a legii salarizării a stârnit deja unele controverse, având în vedere că, în primul rând, nu mai există coeficienţi pentru cal­culul salariilor pe diverse funcţii ca înainte, ci valori numerice. În legea salarizării aflată în vigoare în prezent, salariile din sectorul bugetar sunt calculate în funcţie de un coeficient, iar cel mai mic salariu are coeficientul 1, iar cel mai mare salariu din sistemul bugetar are coeficientul 15 (adică 15 x valoarea de bază, stabilită în fiecare an şi care în 2010, la intrarea în vigoare a primei legi a salarizării, era de 600 de lei).

  
marți, 1 decembrie 2015 0 comentarii

La mulţi ani România, la mulţi ani români ! 1 Decembrie 2015

În anul în care se împlinesc 97 de ani de la Marea Unire, a devenit deja o tradiţie ca  angajaţii Penitenciarului  Bârcea Mare să participe la parada militară cu ocazia   zilei  naţionale a României .

La paradă au participat  funcţionari publici cu statut special din cadrul sectorului siguranţa deţinerii şi regim penitenciar, care desfăşoară activităţi operative curente specifice sistemului administraţiei penitenciare, respectiv pază, supraveghere, escortare şi însoţire a persoanelor private de libertate aflate în custodia penitenciarului , precum şi mijloace auto specifice misiunilor executate de către personalul  Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor .

Comanda dispozitivului de defilare pe jos şi cu mijloace auto al Penitenciarului Bârcea Mare  a fost asigurată de comisarul şef de penitenciare Florin ANDREI .

În premieră, în acest an, au defilat la parada militară naţională efective ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
Comanda dispozitivului de defilare a fost asigurată de subcomisarul de penitenciare Dănuţ Ilie.
 
;