miercuri, 9 decembrie 2015

FSANP-Pensia si salarizarea

Proiectul de LEGE A PENSIILOR MILITARE DE STAT și Proiectul de ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016 nasc controverse și tensiuni în randul angajaților din sistemul penitenciar.

LEGEA PENSIILOR MILITARE DE STAT, în forma noului proiect, a suferit modificări și stabilește:
  • cuantumul bazei de calcul scade de la 85% la 65%;
  • se face o diferențiere între angajații cu vechime în muncă în sistemul penitenciar mai mare de 25 ani, față de ceilalți cu o vechime între 15 ani și 25 de ani;
  • se adaugă 1% pentru fiecare an peste 25 de ani de muncă în sistemul penitenciar;
  • în baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat nu se includ: norma de hrană, chirii, indemnizații de instalare, mutare, delegare, detașare, contravaloarea echipamentului, primele și premiile, alte venituri care, potrivit legislaţiei în vigoare la data plăţii, nu reprezintă drepturi de natură salarială sau asimilate salariilor;
  • baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat este media salariilor lunare brute realizate la funcția de bază în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate, actualizate la data deschiderii drepturilor de pensie, la alegerea angajatului;
  • la cuantumul rezultat din vechimea cumulată se adaugă meritul militar.
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, în forma de proiect, prevede:
  • cuantumul brut al salariilor (…) se menţine la acelaşi nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2015;
  • se păstrează toate majorările salariale dobândite în anul 2015;
  • se acordă  sporul pentru studii superioare, precum și a sporului pentru titlul științific de doctor angajaților care l-au primit în anul 2015 ca urmare a modificărilor raporturilor de serviciu.

0 comentarii:

 
;